<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh


Thằng xử ôngNgày 5/4/2018, đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) tiếp tục đàn áp và khủng bố 6 Nhà hoạt động cho Dân Chủ và Nhân Quyền gồm: Nguyễn Văn Đài (sinh năm 1969), Phạm Văn Trội (sinh năm 1972), Nguyễn Trung Tôn (sinh năm 1968), Nguyễn Bắc Truyển (sinh năm 1968), Trương Minh Đức (sinh năm 1960) và cô Lê Thu Hà (sinh năm 1982), cũng như đã từng khủng bố, đàn áp, bắt bớ, đánh đập, giam tù nhiều Nhà đấu tranh khác. Hệ thống Tòa án nô lệ của ĐCSVN KHÔNG đủ tư cách và trình độ để XỬ các nhà trí thức đấu tranh cho dân tộc một cách oai hùng đầy nhiệt huyết này. Chúng là bầy đàn nô bộc thì làm gì có đủ nhân cách để gọi là xử?Màn tuồng lịch sử
Ngẫm thấy ngông!
Ngày 5 tháng Tư, thằng xử ông
Chẳng bao lâu nữa ông xử lại
Một đám đầu trâu?
Lội ngược dòng.

Tao hỏi chúng mày chỉ vài câu
Lương tâm kẻ sĩ!
Bây để đâu?
Gà cùng một mẹ hoài nhau đá
"Nước lạ" hiếp dâm lại cúi đầu!

Chúng bây có phải đảng anh hùng?
Hùng ư?
Sao hiếp kẻ khốn cùng
Vận hành đất nước mà bại não!
Cứ sai rồi sửa
Tựa lũ khùng!

Chúng bây tụ tập một đảng ma
Quì dâng bờ cõi bán nước nhà
Lừa mị toàn dân… bày bánh vẽ
Là để vinh thân, để phì gia.

Lịch sử ngàn năm thuở vua Hùng
Giữ gìn bờ cõi bổn phận chung
Ở đời, ai cấm lòng yêu nước?
Hay bởi lòn trôn, muốn cúc cung!

Chúng bây toa rập với thằng Tàu
Đó là sự thật, nhận tội mau
Thật sự chúng bây, phường phản quốc
Tư cách chó gì?
Xử anh hào.

Nhà nước sài lang luôn hiếp dân
Cướp nhà, cướp đất, ăn cả phân (Fund )
Chỉ một dân quèn, không tất sắt
Qui tụ côn an đông trăm lần!

Chiêu hiền đãi sĩ là quốc sách
Nhà tù roi điện… kế kẻ cùng
Một bọn tâm hèn… không tư cách
Sao đủ nhân tâm phán yên hùng.

Túm lại, côn đồ… thói đã quen
Cướp giựt hoành hành đám dân đen
Bước ra đầu ngõ, đầu cúi gục
Thế giới miệt khinh… một lũ hèn.

Đèn Hà thành ngọn xanh ngọn đỏ
Tòa Ba Đình môi mỏ uốn cong
Phản dân, bán cả non sông
Miệng còn lẻo mép cong cong như "lờ"…
ledinh.ca

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com