<BGSOUND src="Nhac Chi Toi.mp3"> Le Dinh
Thanh niên hãy đứng lên cứu nướcEm xin gởi tâm tình cùng anh chị
Lớp thanh niên trân quí của quốc gia
Tuổi thanh xuân là rường cột của nước nhà
Phải đứng dậy khi sơn hà nguy biến.

Giặc xâm lăng giờ đây hiển hiện
Khắp quê hương, khắp biển đất cha ông
Anh chị ơi, trai gái một lòng
Cùng đứng dậy cứu non sông, biển đảo.

Thôi mải mê tình riêng, cơm áo…
Để phôi phai dòng máu kiêu hùng
Phận làm trai phải nhận trách nhiệm chung
Phải ngẩng mặt oai hùng đứng dậy.

Thôi cúi mặt, thôi làm ngơ không thấy
Đất nước mình?
Giờ tận đáy khổ đau!
Mẹ Việt Nam đẫm lệ nghẹn dâng trào
Cha gào thét…tiếng gào mất nước.

Anh chị ơi, thôi bôn ba xuôi ngược…
Nước không còn, hỏi ta được gì chăng?
Quê hương hôm nay biển độc đất cằn
Đồng bào khốn khổ, khó khăn nối tiếp.

Đường tương lai?
Trùng trùng điệp điệp!
Đảng đẩy dân vào phận kiếp vong nô
Tuổi trẻ ơi, thôi ảo tưởng về tên Hô
Một tay gián điệp khuyển nô cho Tàu cộng.

Trách nhiệm thanh niên là phải vùng lên giành cuộc sống
Giành Nhân Quyền
Giành Dân Chủ
Giành Tự Do
Tất cả những thứ trên… tất nhiên là chẳng phải XIN CHO
Mà phải đứng dậy, phải cam go đấu tranh giành lấy.

Các anh, các chị ơi, thôi giả mù không thấy
Đất nước đã chìm vào tận đáy ngục sâu
Đảng về đây đã nhuộm máu một mầu
Mau trăn trở những nỗi đau mất nước.

Các anh chị với tôi, hãy cùng nhau tiến bước
Hãy hiến thân cho đất nước ngàn sau
Hãy đứng lên đáp lời mẹ thét gào
Hãy chung sức cùng nhau cứu quốc.
ledinh.caFree Web Template Provided by A Free Web Template.com