<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh


Thiên sinh Tập hà sinh Trump?Trung Hoa Đỏ mai sẽ tan từng mảng
Tập Cận Bình đứng khóc ngất... than ôi
Mộng bá quyền nay đã vỡ tan rồi
Còn đâu nữa một thời ta vùng vẫy!

Mắt phàm nhân nên ta không nhìn thấy
Nên trong ta đầy dẫy tham si sân
Ta chống Trời và chống cả thế nhân
Sức ta mạnh nên chẳng cần Thượng Đế.

Ta muốn biến cả nhân loại thành giun dế
Cúi mọp đầu Tập Hoàng Đế muôn niên
Ta cứ tưởng ta có cả khối tiền
Là thế giái sẽ nghiêng theo thiên quốc.

Ta khóc rống khi hôm nay ta đối mặt với sự thật
Ôi Trung Hoa còn đâu giấc mộng vàng!
Đất nước ta nay từng mảng tàn hoang
Tan vỡ vụn một tập đoàn thống trị.

Bước lầm lỡ vì ta duy ý chí
Mà thế nhân đâu chỉ một mình riêng
"Thiên sinh Tập, sinh chi Trump" để rắc rối buồn phiền?
Đâu còn nữa một Trung Hoa uy quyền vĩ đại.

Trước đây ta luôn tự hào Trung Quốc là trung tâm thế giái
Hán tộc sẽ dẫn đầu thế thái nhân gian
Tất cả các dân tộc khác sẽ quì cúi đầu hàng
Xem Trung Quốc là thiên đàng, là chúa tể.

Ôi thực tế hôm nay, ta cúi đầu nhỏ lệ
Khóc cho ta, cho dâu bể thế nhân
Đã bao năm ta hy sinh, trông vọng ân cần...
Nay tất cả vào mộ phần đen thẳm!
ledinh.ca

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com