<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh


Tiên Sư Cha cái ĐCS
(Đảng Cướp Sạch)Rồi đây dân cả nước sẽ vùng lên hỏi tội
tội phản dân, tội đưa cả nước vào tăm tối lầm than
lôi đầu tên Hồ Chí Minh, con sói đầu đàn
đến Nguyễn Phú Trọng tên nối giáo cho ngoại bang cướp nước.

Tiên Sư Cha cả đảng chúng bây một lũ thú hoang đi ngược.Đến nước này bà đã chịu hết nổi
lũ đảng cướp sạch chúng bây là bọn bỉ ổi đê hèn
chúng bây chỉ giỏi đàn áp, bắn giết dân đen
gặp giặc Tàu thì thì bọn chúng bây là một lũ hèn bỏ chạy.

Với giặc cướp ngoại bang của Tập, của Mao thì chúng bây quì lạy
từ Hồ Chí Minh cho đến Nguyễn Phú Trọng...một đám cộng nô phản quốc, mất dạy vô cùng
mở miệng là chúng bây luôn nói đảng anh hùng
anh hùng sao để giặc tàu chúng cướp đến tận cùng tận mạt?

Tiên Sư Cha chúng bây một cộng sản hung tàn gian ác...
chúng bây là giòi bọ, là cỏ rác hôi tanh
một lũ đầu trộm đuôi cướp, thất học lộng hành
tiền tham nhũng cướp được rồi bỏ ra mua bằng xanh, bằng đỏ.

Tầm cỡ BCT (Bộ Cá Tra) của chúng bây chỉ là bầy cờ-hó
chuyên bú, liếm, bợ, mó đít Tàu
chúng bây đem cả đất nước, cả dân tộc dâng hiến cho Tập cho Mao
hệ thốg thần kinh của chúng bây tê liệt nên chỉ biết giàu là tất cả.

Chúng bây dâng Biển Đông, vịnh đảo, đất đai tổ tiên mồ mả
rước voi dày đất tổ, bán cả núi sông
chúng bây hiện thân là loài sài lang, chồn cáo, quỉ ma hùa theo giặc mà phản lại với nòi giống Tiên Rồng
bán cả đất nước để lập công với Mao Tập.

Đảng cộng sản chúng bây là một bầy hạ cấp
điếm xảo lưu manh trí thấp tâm ma
đem biển đảo, đất đai của tổ tiên dâng bán cả sơn hà
Trời sẽ tru, đất sẽ diệt lũ gian tà phản bội

Rồi đây dân cả nước sẽ vùng lên hỏi tội
tội phản dân, tội đưa cả nước vào tăm tối lầm than
lôi đầu tên Hồ Chí Minh, con sói đầu đàn
đến Nguyễn Phú Trọng tên nối giáo cho ngoại bang cướp nước.

Tiên Sư Cha cả đảng chúng bây một lũ thú hoang đi ngược.
ledinh.ca

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com