<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh


Tiếng cuốc gọi chiềuĐàn con nay bị giam cầm
Gót giầy bọn giặc ngoại xâm nát đời
Quê hương ơi, quê hương ơi!
Nhói tim nghe cuốc khóc lời từ ly.Vọng âm tiếng cuốc kêu chiều
Quê hương một dải tiêu điều nước non
Có còn một dạ sắc son?
Hay là cúi mặt qui lòn ngoại bang?

Quê ta biển bạc rừng vàng
Cộng về dâng cả giang san cho Tàu
Bờ lau quốc gọi thương đau...
Có đàn chim Việt gọi nhau lạc bầy.

Nghiêng chao con nước gió lay
Góc trời đẫm lệ đắng cay mẹ buồn
Nước trôi xa, nước lạc nguồn
Dâng lên mắt cuốc lệ tuôn thành dòng.

Sông Hồng lạc mạch Cửu Long
Hương Giang lệ đổ thành dòng đời đau
Đất mẹ tang phủ một màu
Đông rét gió bấc làu làu lạnh căm

Đàn con nay bị giam cầm
Gót giầy bọn giặc ngoại xâm nát đời
Quê hương ơi, quê hương ơi
Nhói tim nghe cuốc khóc lời từ ly.
ledinh.ca

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com