<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh


Tò te... Tò te...Mác tổ luận rằng: Nhiều triệu năm
Nguyên thủy loài người là vượn câm
Khọt khẹt lâu dần thành tiến bộ
Tiến đến văn minh chỉ triệu năm.Tháng Tư 18 cũng sẽ qua
Vẫn cứ lặng im, vẫn như là
Đảng cộng vẫn còn ngồi cai trị
Bán đứng toàn dân, hiến sơn hà.

80 năm cộng cai miền Bắc
Xua quân cướp cạn giết miền Nam
Người người cúi mặt và chấp nhận
Chẳng dám hé răng, cũng chẳng làm.

43 năm cộng dồn cả nước
Qui về một mối để dâng Tàu
Mật Nghị Thành Đô 20 đến
Việt Nam xóa sổ... làm gì nhau?

Tò te... tò te... lại tò te!
Kèn ai mãi thổi cho trâu nghe
Trâu ngoảnh lổ tai, tuy chẳng hiểu
Mặt cũng nghinh lên rống... òa e.

80 năm rồi, bao điệu nhạc!
Trâu nghĩ... sá chi tiếng cạc cạc
Nên đ... nghe lời đi đúng hướng
Trâu cứ đường trâu, vẫn đi lạc!

Trâu mẹ, trâu cha, đẻ trâu con
Cứ theo định hướng... chạy lon ton
Nếu trật đường về thì... chạy lại
Sá gì hố thẳm hay núi non.

Trâu cứ rập trâu, sản sinh trâu
Trâu đẻ ra trâu, lạ chi đâu?
Sao loài người mãi gây rắc rối?
Ò e... ò e... cũng như gâu.

Inline image Mác tổ luận rằng: Nhiều triệu năm
Nguyên thủy loài người là vượn câm
Khọt khẹt lâu dần thành tiến bộ
Tiến đến văn minh chỉ triệu năm.

Trọng nêu nhận định để dợt le (*)
Mấy tên cộng sản răm rắp nghe
Cụ Tổng nhà ta thông minh quá
Nên cứ chỏ "mồm"... e... òa e!

Tò te... tò te... lại tò te...
Phí sức thổi kèn cho trâu nghe!
Chi bằng roi sắt ta cứ quất
Sưng mặt đám trâu, trâu mới nghe.

43 năm rồi, vẫn tò te
Mặc bây, Việt cộng đíu thèm nghe.

He... he...
Nhớ nhé
Bớt tò te
Trâu bò phải quất
Chúng mới nghe.(*) "Xây dựng CNXH còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa." - (Thằng Ba Trợn) Nguyễn Phú Trọng phát biểu trước Quốc hội ngày 24-10-2013.
ledinh.ca

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com