<BGSOUND src="Nhac Chi Toi.mp3"> Le Dinh
Toàn dân vùng dậy
chung tay giết giặcĐất nước ta qua 4.000 lịch sử
Từ Mẹ Âu Cơ cho đến thuở Hồng Bàng
Hồn về đây dậy lời Tổ Quốc vang vang
Việt tộc hỡi gọi đàn đi cứu nước.

Dân tộc ơi, bao mảnh đời xuôi ngược
Mau về đây chung bước chung lòng
Mau đứng lên để giải cứu non sông
Già trẻ gái trai gánh gồng trách nhiệm.

Đảng cộng sản đã đẩy dân tộc đến bờ vực hiểm
Nối giáo ngoại bang tiến chiếm Quê Hương
Toàn dân đứng lên, chung bước chung đường
Theo tiếng gọi... cứu quê hương dân tộc.

Chớ ngoảnh mặt, chớ làm người mất gốc
Chớ làm ngơ trước tang tóc đau thương
Hãy vùng lên diệt bọn phản quốc đã bán đứng quê hương
Hãy ngẩng mặt chọn con đường quyết tử.

Đảng cộng sản là một bầy thú dữ
Loài sài lang, một thứ vô tâm
Dồn cả nước Nam vào nhà tù vĩ đại để giam cầm
Hãy đứng dậy dồn hận căm phá tung xiềng xích.

Đảng cộng sản là một tập đoàn phản nghịch
Quì lạy ngoại bang, xem địch là thầy
Chỉ lối, dẫn đường, nối giáo, tiếp tay
Đưa dân Việt vào đọa đày thống khổ.

Toàn dân ơi, hãy vùng lên khắp đường khắp phố
Diệt hung tàn, diệt loài phỉ thổ cuồng ngông
4.000 năm, đất nước ta đã bền vững như thành đồng
Há hôm nay lại để cho non sông bị mất?

Hãy nối tiếp tiền nhân, đầu đội trời, chân đạp đất
Hiên ngang vùng lên tay phất ngọn cờ bay
Không, nhất định không chấp nhận kiếp đọa đày
Toàn dân vùng dậy chung tay giết giặc.

Chung tiếng nói khắp ba miền Trung Nam Bắc
Giương gươm thiêng cắt cái "gọng lưỡi bò"
Phá tung xiềng xích của một cơ chế xin - cho
Dựng lại nước Dân Chủ Dân Quyền Nhân Bản Tự Do Cường Thịnh...
ledinh.caFree Web Template Provided by A Free Web Template.com