<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh


TOÀN DÂN
vùng lên hành động

Đảng cộng sản là loại dã thú
chúng thịt dân và thịt lẫn cả nhau
chúng mặc cho động chủng thét gào
đớn đau, rên rỉ...chúng nào cảm nhận!

Là giòi bọ, là sâu đỉa, là chí rận...
sống bám vào xương máu người dân
sẵn sàng ăn sống nuốt tươi khi chúng cảm thấy cần
thì dù đối tượng là quan hay dân cũng mặc.

Loài dã thú nhe nanh cào cắn
dù máu kia có cay đắng hay ngọt tươi
ngọt hay đắng thì cũng mặc, dẫu là máu người
chúng đều hỉ hả nuốt sống, uống tươi trên bàn tiệc.

90 triệu dân đen nước Việt
từng đoàn người rồi sẽ bị đàn thú hoang sẽ tiêu diệt không tha
90 triệu người cứ than khóc rên la
và mong đợi lũ gian tà hóa thiện!

Từng tiếng nói rồi cũng như hạt muối rơi vào lòng biển
chỉ trừ phi toàn dân cùng chung bước tiến, chung lòng
cùng sánh vai để gánh vác núi sông
cùng tiếng nói như Diên Hồng lịch sử.

Hành động
hành động
chỉ có hành động mới diệt được loài quỉ dữ.
ledinh.ca

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com