<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh


Trả lời em (*)Đất nước mình hôm nay tơi tã
Dân tộc mình hôm nay lạ quá đó em ơi
Trên 70 năm mà lòng dân đã tan tác tơi bời
Dưới trào cộng, dân mình dở hơi hết biết!

Đảng về đây biến dân nước Việt
4.000 năm, nay chết tiệt để thành Tàu
Biển Đông kia đảng dâng mẫu quốc làm ao
Đất liền trọng điểm...đảng làm ngơ cho Chệt cứ ào ào xây căn cứ.

Đất nước mình đã mất khi đảng về chế ngự
Dân chết dần mòn bởi bị bầy thú dữ xé phanh thây
Dân Việt nay đã bị đảng đẩy vào cảnh đọa đày
Muôn người đã trở thành lất lây cuộc sống.

Đảng luôn xem dân là quân phản động
Vì dân tố giác đảng đã đem đất nước triều cống thiên triều
Hồ Chí Minh cùng bầy lâu la là bọn ma chước quỉ yêu
Ám dân tộc thành tiêu điều tàn tạ.

Những gì em hỏi anh thì nay anh trả lời tất cả
Đất nước mình hôm nay như cây lá trụi khô
Đảng đã cướp đi và dâng hết cơ đồ
4.000 năm, giờ như là nắm mồ tuyệt vọng.
(*) Đất nước mình
ngộ quá phải không anh?

Đất nước mình ngộ quá phải không anh
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi...

Đất nước mình lạ quá phải không anh
Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ
Những dự án và tượng đài nghìn tỉ
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay...

Đất nước mình buồn quá phải không anh
Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc
Rừng đã hết và biển thì đang chết
Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa...

Đất nước mình thương quá phải không anh
Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại
Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải
Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu...

Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh
Anh không biết em làm sao biết được
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu...

(Trần Thị Lam, trường PTTH chuyên Hà Tĩnh).
ledinh.ca

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com