<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang Moc Sau He.mp3"> Le Dinh

Trong tăm tối hãy vùng lên
Ôi đất nước trong tận cùng địa ngục
Đâu Tự Do, đâu Hạnh Phúc, tương lai?
Gần 44 năm trôi, một giai đoạn quá dài
Sao dân tộc vẫn miệt mài thống khổ?

Tôi đã thăm khắp phường khắp phố
Dải tang thương mọi chỗ mọi nơi
Tiếng oán than đã thấu đến đất trời
Bao nước mắt cho cuộc đời oan nghiệt.

Thượng Đế ơi
Có thấu cho nước Việt
Lời nguyện cầu
Hãy thương tiếc dân tôi
Họ về đây gieo đạo lý suy đồi
Lũ xảo trá, lên ngôi toàn trị!.

Ngày hôm nay, còn đâu Chân Thiện Mỹ
Hy vọng, niềm tin cũng chỉ một giấc mơ
Bốn mươi bốn năm, dân tôi lê cuộc sống vật vờ
Là chốt thí cho ván cờ tham vọng!

44 năm!
Dài đôi mắt ngóng
Mà tương lai là chiếc bóng xa xăm!
Họ dồn dân về một mối để giam cầm
Thân nô bộc theo tháng năm vất vưởng.

Xã hội chủ nghĩa, con đường định hướng!
Vọng ngoại bang, dưới trướng Hán gian
Họ hung hăng... mụ mị... bạo tàn
Vui trên xương máu, mặc dân lầm than ai oán.

Biệt thự xe hơi lâu đài ngợp choáng
Lên làm quan để tính toán sang giàu
Họ đâu cần phải để ý đến những niềm đau
Đâu cần biết dân ngậm rau thay thuốc.

Nhìn đất nước, lòng thêm não nuột
Khối dân đen gầy guộc hao gầy
Họ về đây gây cuộc sống lất lây
Tương lai hỡi đâu ngày tươi sáng?

Nhìn dân tôi mà thấy lòng ngao ngán!
Tiếng thở than...dài nỗi chán chường
Ai có về mới nhìn thấy Quê Hương
Một đất nước đã vào đường tiệt lộ!

Chiều tàn hoang, đượm màu loang lỗ...
Niềm ưu tư...trĩu phố trĩu phường
Người Việt ơi, hãy cứu lấy Quê Hương
Đất nước đã đi vào đường nô lệ.

Không, ngàn lần không, vạn lần không thể
Nhìn dân ta trong một thể chế độc tài
Phải đứng lên như Phù Đổng vươn vai
Thẳng bước tiến, vượt đêm dài tăm tối.

Đã quá đủ 80 năm quì gối
80 năm lầm lỗi hoang đường
80 năm giặc tàn phá Quê Hương
Đảng cộng sản chỉ là phường phản bội.

Hãy là sóng ngầm, hãy là bão nổi
Hãy xua tan tăm tối lầm than
Tiếng mẹ gọi... Tổ Quốc còi vang
Tất cả đứng dậy gọi đàn cứu quốc.
ledinh.ca
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com