<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh


Tuổi trẻ
và dân tộc Việt Nam hào hùng. Tặng anh sinh viên và tuổi trẻ Việt Nam dấn thân vào ngày 2-9-2018 cùng những tháng ngày tiếp nối.

Em đứng giữa Quê Hương còn lộng gió
tháng Tám vào thu cây cỏ cũng buồn theo
mảnh đất cằn khô xơ xác thảm nghèo
từ thu ấy, dải đất mẹ mờ hút heo theo năm tháng.

Đường Quê Hương tương lai khuất dạng
đêm tâm tư nhưng chưa cạn nỗi niềm
đâu tiếng vành khuyên mỗi sáng ấm êm?
dân bị siết trong gọng kiềm đồ tể!

Phận sinh viên, lấy đâu tự vệ
đành đem thân để đón lấy đòn thù
hào hùng chăng hỡi những tên vai bắp thịt u?
chỉ biết quì mọp trước quân thù phương Bắc.

Ác với dân nhưng luôn hèn với giặc!
đánh đập dân oan không tấc sắt trong tay
hà hiếp hung hăng như một lũ cướp ngày
rụi chí khí... quên nợ vay tang bồng trả.

Quê Hương ơi
Thu về, đâu êm ả?
cuộc sống dân ta tơi tả lầm than…
tiếng núi sông… vang dội cả thác ngàn
tuổi trẻ hỡi mau vùng dậy diệt lũ sài lang hiểm độc.

Em là tình thương, là người Việt Nam còn nguồn gốc
là anh thư, là hào kiệt cho đời
hãy kiên tâm cố thoát cơn bĩ cực tuổi trẻ ơi
thân dâng hiến cho đời ngời hạnh phúc.

Thanh niên Việt Nam quyết không hề ngã gục.
ledinh.ca

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com