<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh


Ván đã đóng hòm
Đại Quang nay đã chết rồi
Từ nay Trọng Lú được ngồi tung tăn
Cái gai đã được nhổ phăng
Ta "nhất thể hóa" trùm chăn mà khò.

Trăm sự, anh Tập đã lo
Thiên triều quyết định... so đo làm gì
Thân ta là phận cúi quì
Cứ chấp hành tốt những gì Tập ban.

Dẫu phải nạp cả giang san
Để cho đảng được bằng an đời đời
Sức đâu mà cứ giở hơi
Như Trần Chủ tịt đi đời tiêu ma.

Việt Trung nay đã một nhà
Để dân anh Tập cứ ra cứ vào
Việt Nam dù thuộc nước Tàu
Nhập chung cùng hưởng sang giàu sướng ru.

Ai bảo Thái thú là ngu?
Rằng ngu sao được gác cu cầm... chầu?
Trọng đây quyết chí đi đầu
Nguyện ôm dế Tập để hầu đại ca.

Bên nay biên giới là nhà
Bên kia biên giái cũng là quê hương (*)
Vô Tổ Quốc, vô biên cương
Mác Lê chủ nghĩa dẫn đường sáng soi.

Xấu gì khi phải tránh voi?
Voi đạp, voi xé giống nòi cũng cam
Khi xưa Mao muốn nước Nam
Sai Hồ gián điệp bắt giam dân mình.

Tiếp bác, tôi rất tận tình
Trở về mẫu quốc quang vinh muôn đời
Sá chi đất biển người ơi
Trung Hoa đất mẹ là nơi thiên đàng.

Dù ai nói dọc cãi ngang
Trọng đây cứ thẳng một đàng mà đi
Dân Việt, một lũ cu ki
Làm thân nô lệ... có gì đáng thương?

Tàu Việt xóa hết biên cương
Hai nước nhập một rộng đường mà đi
Bận lòng than khóc... mà chi
Mật nghị đã ký, cãi gì nữa đây?

Thôi thì tôi tớ một bầy
Cứ vui mà đợi đến ngày giao tô
Việt Nam đẹp nhất bác Hồ
Tương lai dân tộc, cơ đồ Tập lo.


Ghi chú: (*) Thơ Tố Hữu
ledinh.ca

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com