<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh


Vùng đất chếtMiền Trung ơi, dân tôi cần tôm cá
Mà cá tôm nằm như rạ đồng khô
Mẹ Việt Nam ơi sinh chi đám giặc rợ Hồ?
Đem đất nước, đem cơ đồ dâng bán!

Mai quê tôi thuộc quân tặc Hán
Dân lê đời theo ngày tháng vong nô
Bao cảnh tang thương chỉ bởi một tên Hồ
Vùi dân tộc tận đáy mồ tuyệt vọng.Tôi trở về đây vùng đất chết
Nhìn dân tôi lê lết lang thang
Cuộc sống hôm nay cơ cực bần hàn
Ôi đất mẹ vô vàn thương xót...

Dừa đất mẹ hôm nay không còn ngọt
Bởi mạch ngầm đầy nước mắt quê hương!
Tôi về đây thăm lại những người thương
Gìa nua tàn tạ trên quê hương đã chết.

Đau lòng quá, cụ già lưng còng lê lết
Đám trẻ thơ mơ áo mới cho ngày Tết rong chơi
Hỏi ai đây gây khốn khó cho cuộc đời?
Thầm cúi mặt dòng lệ rơi mặn chát!

Vùng quê hương khô cằn đất bạc
Biển quê tôi, đâu biển ngát ngàn xanh
Dân Việt ơi có thấu hiểu ngọn ngành?
Khi đảng đến là tan tành tất cả.

Miền Trung ơi, dân tôi cần tôm cá
Mà cá tôm nằm như rạ đồng khô
Mẹ Việt Nam ơi sinh chi đám giặc rợ Hồ?
Đem đất nước, đem cơ đồ dâng bán.

Mai quê tôi thuộc quân tặc Hán
Dân lê đời theo ngày tháng vong nô
Bao cảnh tang thương chỉ bởi một tên Hồ
Vùi dân tộc tận đáy mồ tuyệt vọng.

Thượng Đế ơi, dân tôi muốn sống
Đành lòng sao để đảng triều cống ngoại bang?
Đành lòng sao nhìn dân tôi lâm cảnh cơ hàn?
Việt Nam hỡi, đất nước còn hay mất?

Tôi trở về đây ngậm ngùi ôm đất
Nhìn dân tôi...chất ngất nỗi đau
Chiều tàn hoang nghe đất, biển thét gào...
Dân Việt hỡi cùng nhau cứu nước.
ledinh.ca

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com