<BGSOUND src="Nhac Chi Toi.mp3"> Le Dinh
Xuân mời

Mùa Xuân là mùa hy vọng, vạn vật sẽ đổi thay đó là lẽ tất nhiên của trời đất. Chúng hãy như Hoa Xương Rồng trên vùng đất cằn khô nắng cháy.

Cố giữ thân gai nhọn
nguyện dưỡng nụ thắm hồng.
dẫu đọa đầy sắt máu...
Xương rồng vẫn đơm bông.

Tiết xuân đẹp quá bạn đường ơi
Mời nhau bước ghé sang chơi
Uống với chúng tôi vài ly rượu
Thôn Dân, còm sĩ, rượu mềm môi.

Sao cứ lè loi sống một mình?
Đất nước rồi đây sẽ hồi sinh
Xuân sẽ chàn hòa cho nhân thế
Đừng phí một đời phí xuân xinh.

Tết xuân sẽ đến với chúng ta
Xuân đem yên vui khắp mọi nhà
Rượu nếp, bánh chưng hương tỏa ngát
Mùa xuân Dân Chủ, xuân đậm đà.

Bao năm xuân khuất bóng xa xăm
Xuân sau dân tộc thoát giam cầm
Đường xuân hoa ngát muôn ngàn lối
Chơi hết tháng giêng xong mới thôi.
ledinh.caFree Web Template Provided by A Free Web Template.com