<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh


‏‏‏‏‏‏ Mũ Đỏ Nguyễn văn Lập / Nguyên Trần


HỌA THƠ


Mũ Đỏ Nguyễn văn Lập / Nguyên Trần

Mũ Đỏ Nguyễn văn Lập


Xướng: Lục bát lưu vong

(Đời ta một cánh dù vong quốc
Bay giửa quê người nhớ cố hương)

Theo ta qua đến chốn này
Hồn thơ chưa hết tháng ngày tã tơi
Nồi sầu viễn xứ khôn nguôi
Thương ta, có xót những lời đau không?
Cùng ta, lục bát lưu vong
Nửa đau vận nước, nữa mong ngày về
Bao năm hồn thức não nề
Bao đêm không ngủ mơ về quê hương
Em còn réo rắt tơ vương?
Thanh âm vọng nhạc thiên đường, mê cung
Vì ta, em đã vẫy vùng
Vào sanh, ra tử, đã cùng cuộc chơi
Thương ta chinh chiến một thời
Những năm tù ngục, cuối đời, tha hương
Mờ nhân ảnh, vẫn khói sương
Quê hương còn đó, nỗi buồn canh thâu
Vì em, ta mang nổi sầu
Bao lâu chồng chất, bấy lâu bạc đầu. (Nguyễn văn Lập)Họa: Cuối đời phiêu bạt

Phiêu bạt lang thang đời vong quốc
Tan tác quạnh hiu vọng cố hương

Từ ta lạc tới phương nầy
Thương về cố quận đêm ngày tả tơi
Nhớ người nhớ cảnh nào nguôi
Vô thường hư ảo bằng lời hư không
Mang thân quốc phá gia vong
Bôn ba xứ lạ vẫn mong đường về
Tâm tư u uất nặng nề
Bao đ̣êm trăn trở nhớ về cố hương
Tình em cứ mãi vấn vương
Dù đời anh đã thôi đường kiếm cung
Ngày xưa Chiến Thuật Bốn Vùng
Kiếp chinh nhân đã không cùng vui chơi
Quê nhà binh lửa một thời
Tháng Tư gãy súng nửa đời ly hương
Giờ đây tóc đã pha sương
Năm canh vò vỏ ôm buồn đêm thâu
Đời sao cứ mãi u sầu
Thời gian vi vút buồn lâu mái đầu. (Nguyên Trần)


Mũ Đỏ Nguyễn văn Lập / Nguyên Trần
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com