<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh

Bây Giờ
Thế Nào Bạn Ơi?
Tôi nhớ những ngày tuổi son
Viên kẹo bọc đường ngọt ngon
Viên đậu phộng giòn bùi thơm
Viên phấn vẽ hình vui quá
Viên bi tròn xoe gì hơn

Tôi nhớ những ngày trẻ con
Cơm không với đường cũng ngon
Cơm nắm muối vừng bùi thơm
Cơm chiên tép moi tuyệt quá
Cơm nguội cá khô nào hơn

Tôi nhớ những ngày thật xa
Chân không vừa chạy vừa la
Tay không vừa múa vừa ca
Túi không mà không lo quá
Bạn không mới cần lo hơn

Tôi nhớ những ngày đã qua
Lòng người nhân ái bao la
Đời người no ấm hoan ca
Tin người mà không lo lắng
Xa người mới cần lo hơn

Tôi nhớ những ngày xa xôi
Những ngày hồng thắm đôi môi
Yêu người người cũng yêu tôi
Nụ cười bừng lên ánh mắt
Miền Nam nắng ấm rạng ngời

Tôi nhớ những ngày... nhưng thôi
Những ngày xưa sống trong tôi
Những ngày nay đã qua rồi
Nhớ thêm chỉ thêm nước mắt
Rơi xuống thành dòng bạn ơi!

Bây giờ thế nào bạn ơi?
Rau cháo qua ngày cầm hơi
Thân tàn áo rách tả tơi
Con người còn thua đống đất
Từ khi thống nhất lâu rồi!

Bây giờ thế nào bạn ơi?
Đày tớ no đầy thảnh thơi
Chủ nhà lây lất ngụp ngoi
Chết ai đảng viên không chết
Từ khi Mác-Xít ra đời

Bây giờ thế nào bạn ơi?
Bánh vẽ nhân quyền cầm chơi
Tự do hạnh phúc phình hơi
Quốc hội giờ dân chủ lắm
Bầu sau chức trước sẵn rồi!

Bây giờ thế nào bạn ơi?
Độc chất lan tràn mọi nơi
Kinh hoàng cá chết nằm phơi
Biểu tình người dân lên tiếng
Côn an trấn áp liên hồi

Bây giờ rất buồn bạn ơi!
Quan quyền nhắm mắt sờ voi
Quân Tàu bố trí đầy nơi
Dân mình chỉ treo chuông sắp
Thành dân các chú Xi xồi

Vậy chờ chi nữa bạn ơi!
Hãy đứng lên đòi đi thôi
Đừng ngồi than khóc ỉ ôi
Một lòng cùng vung tay thét
Quyền dân tự quyết vang trờiFree Web Template Provided by A Free Web Template.com