<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le DinhBiểu tình, biểu tình,
cùng biểu tình

Biểu tình, biểu tình, cùng biểu tình
Hàng hàng lớp lớp cuồn cuộn nhanh
Bước chân rầm rập không ngừng nghỉ
Khẩu hiệu hô vang quyết đấu tranh

Đất biển non sông tự ngàn năm
Công lao xương máu của tiền nhân
Tại sao đảng cộng manh tâm bán
Quanh co lẻo mép hám hơi đồng

Xã nghĩa hỗn danh ló bạo quyền
Mưu ma tà quỷ cướp nhà tiên
Độc tài độc trị non thế kỷ
Núi xương sông máu xác dân hiền

Vét chặt túi tham quân vô lương
Ép dân vào chỗ chết cùng đường
Địa thế hiểm yếu đem dâng giặc
Đặc khu đặc lợi đặc tai ương

Vân Đồn, Phú Quốc, Bắc Vân Phong
Một ngày cũng quyết không là không
Giang sơn biển đảo Nam nhân trụ
Tuyệt chẳng cho thuê giống lạ dòng
Biểu tình, biểu tình, càng biểu tình
Hàng hàng lớp lớp khắp toàn dân
Bước chân rầm rập không ngừng nghỉ
Tay nắm, tay giơ, nhịp đồng hành

Ngôn luận hiến định quyền tự do
Thông tin mạng lưới lướt không chờ
Tại sao Hán nguỵ ra lệnh cấm
An ninh nô chệt, an ninh Hồ

Bóp nghẹt tiếng nói của lương tri
Luật an ninh mạng thứ luật gì?
Khoá tay, bẻ bút người tranh đấu
Công an lùng sục bắt mang đi

Luật an ninh mạng thứ luật rừng
Trò hề ti tiểu khỉ đỏ lưng
Lộn hang lộn kiếp hành dân Việt
Người đứng lên rồi khỉ mặt sưng

Cuộc thế hôm nay đã rõ rồi
Bạo quyền lộ mặt Hán tay sai
Đích danh cộng đảng quân phản quốc
Lôi đầu chúng xuống đồng bào ơi!

Biểu tình, biểu tình, mau biểu tình
Xuống đường, xuống đường, quyết xuống đường
Bãi công, bãi thị, bãi cộng phỉ
Bạo quyền chưa sụp chưa ngưng nghỉ
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com