<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh

China Cút Về!
China Xéo Về!
China cút về! China xéo về!
Biển Đông nào phải của mi!
China tẽn tò! China cuốn cờ!
Công lao xây đảo còn chi?

Trọng tài đã ra phán quyết (1)
China là nước bá quyền
Biển chung đảo riêng lân quốc
Tham lam ngạo ngược quơ quàng

Biển không bằng chứng lịch sử
Đảo người ta sao nhào vô?
Tung chiến hạm ra cướp đoạt
Săn đồi mồi cấm, san hô

Khủng bố cản ngăn phi pháp
Ngư thuyền của các lân bang
Đe doạ hải lưu quốc tế
Cướp mà ngoác miệng la làng!

China hậm hực, China tức tối
Chú Tập oang oang phản đối
Càng la càng lộ dã tâm
Tham lam cãi chày cãi cối

Xấu hổ che mặt úp rổ
Từ nay trên trường quốc tế
Bêu thêm bản chất gian hùng
Tàu phù đời nào cũng thế!

Xin vỗ tay mừng "bra-vô!"
Người dân Phi-lip-pin-nô
Nước nhỏ nhưng đâu có ngán
Kiện cho Chệt hết hung đồ

Xin gửi một tiếng "hoan hô!"
Toà án trọng tài Hague
Minh bạch, công bằng, bất uý
Gian nhân ú ớ xì xồ

Xin hãy nắm tay mạnh dạn
Các nước chung quanh biển Đông
Đứng lên đòi lại lãnh hải
Lưỡi bò chín khúc tiêu tùng!

China cút về! China xéo về!
Biển Đông nào phải của mi
China tẽn tò! China cuốn cờ!
Công lao đắp đảo vất đi! (13/7/2016)Free Web Template Provided by A Free Web Template.com