<BGSOUND src="Nhac Trang Tho.mp3"> Le DinhĐại Hội Đại Hại
Đại hội có mà đại hại
Tên nào mà lên cũng rứa
Cũng là made of VC
Cũng là tay sai một lứa
Lưu manh chết cũng không chừa

Đã từ ngày xưa cái đảng
Cộng nô khiếp nhược quy Tàu
Một đám ngưu đầu mã diện
Cúi đầu dâng nước từ lâu

Đại hội có mà đại hại
Đứa nào mà lên cũng vậy
Cũng là hiểm độc gian tham
Học theo thói thằng đầu đảng
Lừa thầy phản bạn chui hang

Đã từ ngày xưa cái đảng
Cộng nô quen giống gạt lừa
Gạt người dân thường mất của
Lừa người ái quốc hận thua

Đại hội có mà đại hại
Thằng nào mà lên cũng thế
Cũng là củng cố luật rừng
Xiết ốc vào thêm chặt ghế
Độc tài tham nhũng mánh mung

Đã từ ngày xưa cái đảng
Chuyên chơi mã tấu dao găm
"Luật với lệ chi cho mệt
Ai còn hó hé... tao đâm"

Đại hội có mà đại hại
Bọn nào mà lên cũng chết
Chết đây chết cả dân lành
Chứ chúng nó thì chẳng chết
Giống giòi hút máu hôi tanh

Đã từ ngày xưa cái đảng
Lòng tham vô đáy không cùng
Cướp dân xong còn bán nước
Tiếng than tiếng khóc trùng trùng

Đại hội có mà đại họa
Nhóm nào mà lên cũng chẳng
Bỏ đi cái đảng độc quyền
Dẫu bồi dẫu bôi dẫu trét
Giuộc nòi cộng vẫn y nguyên

Đợi mong chúng mà thay đổi?
Xin thưa sẽ chẳng bao giờ
Chờ trông chúng mà sám hối?
Kịp chăng? Mất nước không ngờ!

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com