<BGSOUND src="Nhac Trang Tho.mp3"> Le DinhĐại Hội Mặt Mo

. Nhân dịp đại hội của những mặt mo vào tháng Giêng 2016Đại hội năm nay đánh lộn to
Chèn vai hích cánh phết ra trò
Trọng lú lầm lì chơi chắc cú
Cựa kèn Sang, Dũng thủ găng so
Bạc vàng no đủ thoi Hùng gật
Thập thò Quang, Phúc mặt vênh mo
Bao nhiêu đại hội bao lần nữa?
Đầy tớ rung đùi, chủ quắp co

Đảng lo đại hội tớ tiểu hội
Đảng thích kể công tớ hạch tội
Tội kể từ thằng hồ chính mi
Rước voi về dày mả cố nội
Tội của thằng dẩu, thằng xâm khu
Bàn tay vấy máu miệng chày cối
Tội rõ thằng vẩu ký công hàm
Dâng biển dâng đảo xong chuồn vội
Sang đến tội thằng võ cầm quần
Nướng bao nhiêu mạng lính còn chối
Rồi đến tội của thằng thiến heo
Heo chết một bầy dân cả khối
Đến tội hai thằng thọ tổn thọ
Lươn lẹo gian hùng giết không hối
Tội thằng thi nô hiệu tố còn
Mồ cha không khóc, khóc ụ mối
Thêm tội của thằng lê đứt nhanh
Tự hại quân mình, đít Tàu đội
Đó là vài thằng của ngày xưa
Mấy thằng bây giờ còn chơi trội
Tranh nhau bán nước lập công đầu
Thái thú công thành thừa phách lối
Giành nhau vơ vét dân chết mòn
Sống chết mặc bay ông chẳng lỗi
Tội chúng vẫn đang ghi vào sổ
So kè đấu đá văng đại hội

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com