<BGSOUND src="Nhac Trang Tho.mp3"> Le Dinh


Đã tự nhủ rằng:

Đồng nghiệp lấn lướt không buồn,
Nhịn rồi

Chủ, thầy xử ép không oán,
Nhẫn rồi

Hàng xóm xấu tính không tức,
Xả rồi

Tiểu nhân ám hại chẳng thù,
Ngộ rồi

Đời bất như ý chẳng than,
Tu rồi

Chuyện người gác ngoài tai
Việc đời không ngó ngàng

Vậy mà:

Thấy cảnh dân oan ta thán,
Buồn lắm

Nhìn nỗi anh em khổ nạn,
Tức quá

Biết tin giặc cộng tham tàn,
Giận run

Rõ việc bạo quyền bán nước,
Xôi gan

Hiểu dã tâm Tàu xâm lược,
Tím ruột

Không giận sao được chuyện đời trái ngược
Đồ đáng liệng cống xum xoe lộng kiếng
Một cái thây ma cả đám hít hà
Mặt trâng mày tráo huyênh hoang nói láo
Kẻ ác hoành hành người thiện thiệt thân
Đứa ngu cầm trịch sơn hà nguy kịch

Còn tu sao nổi phải bỏ tu thôi
Nhẫn nhịn không khá nhịn nhục mãi à?
Tức giận phải rồi không giận mới lạ
Con giun đã quằn người nhũn hoài a?

Hoãn tu
Khoan nhẫn
Thôi ngộ
Ngừng xả

Xóa xong cộng sản rồi tu
Dẹp tan bạo quyền rồi nhẫn
Chưa muộnFree Web Template Provided by A Free Web Template.com