<BGSOUND src="Nhac Trang Tho.mp3"> Le Dinh
Không còn chịu được
Cán bộ nhà nước
Cái miệng tươm tướp
Điêu ngoa hỗn xược
Hung hăng ngạo ngược
Làm sai trớt huớt
Rượu chè say khướt
Vơ vét thậm thượt
Tham lam ô trược
Giặc Tàu đưa rước
Lom khom nịnh vuốt
Hèn hạ bạc nhược
Đúng là đảng cướp
Cướp dân cướp nước
Không còn chịu được

Không còn chịu được
Dân nghèo rét mướt
Còm cõi gầy guộc
Rách hơn xơ mướp
Nhà như ổ chuột
Ruộng vườn xiết buộc
Mất cả cày cuốc
Miếng ăn trật giuộc
Không có mà nuốt
Lang thang lê bước
Tiếng than não nuột
Vì đâu vô phước
Nạn nhân hết lượt
Căm gan tím ruột
Không còn chịu được

Không còn chịu được
Cái cảnh lầm than
Đói rách cơ hàn
Đè đầu cưỡi cổ
Oán than từ độ
Đảng cộng cướp quyền
Bất công triền miên
Độc tài toàn trị
Vét vơ chặt bị
Tham nhũng toàn bầy
Bóc lột dân gầy
Tận xương tận tủy
Tiền muôn bạc tỷ
Vẫn chưa thỏa lòng
Còn muốn lập công
Khuyển ưng hãn mã
Khấu đầu nhục nhã
Bắc Hán ngoại xâm
Biển đảo sơn lâm
Cúi dâng cho giặc
Qụy lụy nhu nhược
Mong kiếp vong nô
Bán cả cơ đồ
Giang san tổ quốc
Cốt sao miễn được
Một kiếp phì thân
Thái thú thời tân
Bất cần đạo lý
Bất cố liêm sỉ
Bất kể tổ tông
Huyết thống cha ông
Con Hồng cháu Lạc
Người dân phản bác
Vung tay luật rừng
Đàn áp thẳng thừng
Dã man khủng bố
Tham tàn vô độ
Từ trước đến giờ
Hỏi có từng chưa?
Không còn chịu được

Không còn chịu được
Đã lâu quá rồi
Phải đứng lên thôi
Các bạn tôi ơi
Vì đâu nên nỗi?
Vì sao phải tội?
Đau khổ lặng yên?
Chỉ có vùng lên
Vượt qua sợ hãi
Kẻ thù rất ngại
Khi ta kết đoàn
Chung sức chung hàng
Dưới cờ chính nghĩa
Đứng lên đi nhé
Cương quyết đấu tranh
Rõ chí hùng anh
Mới mong giải thoát
Quốc phá gia vong Một người chưa xong
Vạn người tiếp nối
Ách gông sẽ cởi
Ngục tối sẽ tan
Đảng cướp rã hàng
Vì lòng dân mạnh

Bao năm bất hạnh
Dưới gót cộng quyền
Xin đuốc lửa thiêng
Hồn xưa sông núi
Bừng lên sống lại
Quốc nội quật khởi
Hải ngoại kết đoàn
Triệu cánh tay giang
Nối liền một khối
Cùng chung tiếng nói
Cùng chung tấc lòng
Nam Bắc Tây Đông
Quy về một hướng
Xua cơn gió chướng
Dẹp con sóng cuồng
Đuổi quân bạo quyền
Dậy khắp ba miền
Phất cờ khởi nghĩa

Nghe chăng lời kể
Tuổi trẻ Việt Nam
Đã quyết sẵn sàng
Vì dân vì nước
Tiến lên phía trước
Anh dũng đấu tranh
Tương ứng đồng thanh
Rền vang bốn cõi
Xứng danh dòng dõi
Hưng Đạo, Triệu, Trưng
Con cháu anh hùng
Tràn đầy nhiệt huyết
Một lòng đã quyết
Giương cao đuốc thiêng
Tỏa khắp ba miền
Phong trào phản kháng
Đòi quyền chính đáng
Chống giặc ngoại xâm
Tự quyết toàn dân
Dẹp tan ác đảng
Giải trừ quốc nạn
Xóa sạch cộng nô
Dựng lại cơ đồ
Việt Nam ngời sáng
Mong rằng các bạn
Ở khắp nơi nơi
Góc biển chân trời
Bình nguyên thảo dã
Cao nguyên núi cả
Duyên hải thị thành
Tất cả đồng thanh
Nhiệt tình ủng hộ
Cầu xin quốc tổ
Hiển linh trì độ
Tuổi trẻ can trường
Bền chí quật cường
Đến ngày toàn thắng
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com