Vừa qua bạo quyền CS đã đê hèn và ngang ngược kết án nặng nề hai thanh niên yêu nước Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Thị Phương Uyên bất kể các em là những người trẻ yêu quê hương yêu đồng bào, là tương lai rường cột của nước nhà. Các em đã hành động chỉ vì muốn chống lại sự xâm lăng của Trung Cộng và sự thối nát, tham nhũng tàn hại của phỉ quyền Việt Cộng. Xin hãy cùng góp tiếng an ủi, động viên, cổ vũ cho các em. Thái độ khảng khái trước bạo lực, tinh thần hy sinh vì nghĩa lớn của các em xứng đáng để chúng ta ngưỡng phục và cổ xúy. (QD)


Hôm nay ngày mười sáu tháng năm
Năm hai ngàn không trăm mười ba
Ở nước Việt Nam Xã Nghĩa Cộng Hòa
Có một phiên tòa xử người yêu nước

Ngày bọn bạo quyền hại người bất khuất
Ngày lũ quỷ ma áp chế lương dân
Ngày đám Cộng nô lôi mớ luật rừng
Đội lốt quan tòa kết án người vô tội

Tội của người đâu sao tôi không thấy?
Chỉ thấy em tôi những gương mặt thiên thần
Sáng như trăng rằm, dũng cảm vô song
Khảng khái đối đầu, chẳng hề run sợ

Tội của em đây tội lòng trăn trở
Yêu quê hương, thương dân tộc đồng bào
Xót xa nhìn tổ quốc quặn mình đau
Bị xâu xé bởi đám đầu trâu mặt ngựa

Tội của em đây hãy còn thêm nữa
Dám hiên ngang dõng dạc trước hung quyền
Gióng tiếng chuông rền thức tỉnh thanh niên
Thấy hiểm họa ngoại xâm, biết điềm mất nước

Những tấm truyền đơn nêu tên kẻ cướp
Chính bọn bá quyền Trung Cộng hung hăng
Cứu non sông, tuổi trẻ hãy một lòng
Cùng nắm tay đứng lên đáp lời sông núi

Tội đấy ư? Hỡi đám ma đầu lòng lang dạ thú
Ta chỉ thấy các ngươi một lũ nhục hèn
Cung cúc cúi đầu tuân lệnh quan trên
Run run đọc bản án mà lương tâm gục mặt

Hãy nhìn các em những thanh niên nước Việt
Có nghe chăng lời khảng khái hiên ngang
Đinh Nguyên Kha điểm mặt đảng bạo tàn
Phương Uyên nêu đích danh quân Tàu xâm lược

Ta chỉ thấy các em là những người yêu nước
Xứng đáng con Hồng cháu Lạc uy danh
Mẹ Việt Nam mang huyết thống Tiên Rồng
Luôn hãnh diện với đàn con như thế
Uyên, Kha ơi mắt tôi rưng rưng lệ
Thương hai em nhưng vẫn rất thầm mừng
Các em là những tuổi trẻ anh hùng
Làm đuốc sáng soi đường người tiếp nối

Tuy thân em tạm về nơi ngục tối
Tấm lòng em vằng vặc với trăng sao
Khí phách em lồng lộng giữa trời cao
Khiến bọn giặc bạo quyền đang khiếp sợ

Các bạn em đêm ngày đang vẫn đợi
Vẫn kiên gan nung chí lớn quật cường
Sẽ có một ngày tất cả đứng vùng lên
Ngày cách mạng bóng bình minh phải đến

Chế độ bạo tàn hiện đang giẫy chết
Tiếng oán than tiếng hận ngút trời cao
Sùng sục hờn căm nghẹn máu sôi trào
Sắp bùng nổ bất ngờ sau ánh chớp

Đã đến vận tàn của Cộng gian đảng cướp
Khi thanh niên tuổi trẻ rắp lên đường
Tuốt sáng gươm thần hừng hực đuốc thiêng
Cờ chính nghĩa tung bay ngời đất Việt.

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com