<BGSOUND src="Nhac Chi Toi.mp3"> Le Dinh

Những Tiếng Vọng
Trong Tôi
Trời mưa, trời mưa, trời cứ mưa
Liên tiếp bao ngày nắng vẫn chưa
Cảnh vật u tối đường lầy lội
Chim không hót tiếng người không nói

Ảm đạm âm u chán sự tình
Co ro chăn chiếu chỉ một mình
Nằm đếm thời gian nghe tíc tắc
Nghe luồn tâm trí những hồi thanh

Tiếng gà gáy sáng tiếng chân đi
Tiếng bánh xe trâu lốc cốc về
Tiếng chạm lanh canh mâm bát đĩa
Tiếng oa oa trẻ rộn đêm hè

Tiếng lúa rì rào qua vách thưa
Tiếng mẹ ru con mát bóng dừa
Tiếng guốc lao xao chim rời tổ
Tiếng chèo róc rách mạn thuyền khua

Tiếng bạn chung trường liến thoắng mau
Tiếng lệnh chào cờ tiếng nhắc nhau
Tiếng nhịp đồng thanh bài hiếu nghĩa
Tiếng khuyên chăm chỉ mãi son màu

Tiếng thầy sang sảng lời thánh hiền
Tiếng trống đồng xưa Ngọc Lũ thiêng
Tiếng chân mở cõi đường vạn lý
Tiếng hát câu hò tiếng nói riêng

Bừng tiếng hân hoan lễ hội vui
Tiếng pháo mừng xuân rộn rã người
Tiếng gấm lụa là khoe sắc mới
Tiếng lòng phơi phới tiếng hoa cười

Nắng đẹp miền Nam tiếng tự do
Trăng thanh gió mát tiếng khoan hò
Tiếng liềm gặt lúa vun quang gánh
Cá ngập khoang đầy tiếng ấm no

Bỗng chợt ầm vang tiếng đạn bom!
Tiếng khóc thê lương tiếng đóng hòm
Tiếng xích xe tăng cày nát phố
Tiếng ghê xa lạ, tiếng Việt buồn

Khắc khoải nỗi lòng tiếng ly hương
Dãi mặt trùng dương tiếng sóng cuồng
Tiếng súng tử hình người chiến bại
Uất nghẹn dâng trào tiếng hận buông

Trùm khắp quê nhà tiếng dối gian
Đớn đau rên xiết tiếng cơ hàn
Tiếng mất tự do tiếng vong quốc
Trói, giật, gông, cùm, tiếng ngục oan

Bẽ mặt chai mày tiếng mị dân
Bắc phương luồn cúi tiếng gian thần
Nhường biên nhượng đảo tiếng bán nước
Bia miệng lưu đời tiếng nhục thân

Dần đã lan truyền tiếng đấu tranh
Tiếng dậy nông thôn thức thị thành
Tiếng gọi nhân quyền đòi dân chủ
Hải ngoại quê nhà tiếng hợp thanh

Còn chờ nghe lại tiếng non sông
Tiếng của Rồng Tiên trỗi vẫy vùng
Tiếng trống Mê Linh voi trận thét
Quang Trung, Hưng Đạo tiếng uy hùng

Và tiếng reo hò, tiếng quốc ca
Thắng lợi đâu riêng, tiếng mọi nhà
Sạch bóng quân thù, tiếng đoàn kết
Dựng lại giang sơn, tiếng Cộng Hoà

Trời đã mưa lâu thì phải tạnh
Mây đen vần vũ cũng tan đi
Đêm sắp tàn rồi thôi chuẩn bị
Gà gáy hừng đông giục giã kỳ
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com