<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le DinhQuyết không cho TÀU thuê đất!

Quyết không cho Tàu thuê đất!
Quyết không cho cộng bán nước!
Bà con ơi! Hãy đứng lên đồng loạt đấu tranh!

Đặc khu sẽ thành mất đất
Đặc khu sẽ thành nhượng địa
Giặc tuồn vô là sẽ không chịu rút quân về

Quyết không cho Tàu thuê đất!
Quyết không cho cộng bán nước!
99 năm hay 1 năm cũng nhất định không!

Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc
Máu xương tiền nhân khai phá
Lũ Ba Đình, hà cớ chi bán đứng giang san?

Quyết không cho Tàu thuê đất!
Quyết không cho cộng bán nước!
Kế hoãn binh, còn lạ chi thâm ý cộng gian

Nắm tay nhau cùng đoàn kết
Cất cao những lời phản kháng
Dân Việt ơi! Cùng đứng lên chận lũ tham tàn

Quyết không cho Tàu thuê đất!
Quyết không cho cộng bán nước!
Hiệp ước Thành Đô, mối nhục xưa xin nhớ đừng quên

Ba miền đã lên tiếng nói
Biểu tình trong ngoài vang dội
Bạn thân ơi! Anh em ơi! Còn nán chờ chi?

Quyết không cho Tàu thuê đất!
Quyết không cho cộng bán nước!
Giành lại quê hương, khởi đi từ chiến công này
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com