<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh


Giải phóng làm chi hại nước non
Sông trôi máu nghẹn núi thây dồn
Đồng trơ xương trắng rừng chen xác
Biển ngập oan hờn đất héo hon

Hãy vứt ngay đi cái màu cờ đỏ
Máu dính vào đấy mà không ghê sao?
Hãy quẳng luôn đi cả cái rợn sao
Dân Việt vàng da đâu có vàng sao

Độc lập kiểu chi khổ toàn dân
Độc càng thêm độc, lập tiêu dần
Hiện nguyên giống thú nanh cùng vuốt
Mặt nạ chiêu bài rớt xuống chân

Hãy bỏ ngay đi cái thói khoe khoang
Hay ho gì đâu trò cõng rắn cắn gà
Và dẹp luôn đi kiểu dỏm giả anh hùng ca
Vẻ vang gì đâu “đánh cho Liên xô, đánh cho Trung quốc”

Theo chệt làm chi khổ nước non
Tám mươi năm lẻ đất không còn
Biển xanh nhượng ép dần tiêu đảo
Bụi đỏ lan tràn tan rẫy nương

Hãy dẹp luôn đi cái chế độ tà ma
Cộng được gì? Cộng chỉ hận thù
Sản thuộc toàn dân nào sản của Hồ, Khu
Vơ cho lắm rồi chết chùm cũng lắm

Mao, Mác làm chi chuyện lỗi thời
Bao nhiêu tội ác sát sinh rồi
Xum xoe nguỵ ngữ xoè nanh vuốt
Khốc hại tây đông quỷ lộng người

Bám mãi vào mồ ma Xã hội chủ nghĩa
Các nước văn minh vứt nó từ lâu
Dựa vào thằng Tàu kẻ thù truyền kiếp
Thế giới tự do nghe đến lắc đầu

Theo cộng làm chi hại giống nòi
Sống luồn chết cúi miệng treo lời
Bá quyền cướp trắng còn ngơ ngẩn
Ngại cái huông linh chúng vẽ vời?

Còn sợ gì mà chưa kiện nó ra toà
Phi-lip-pin làm rồi và đã thắng rồi
Chứng cứ tài liệu rành rành cả đống
Hoàng, Trường Sa sao cứ mãi ngậm ngùi?

Theo cộng làm chi nhục giống nòi
Xuống hàng trâu ngựa kiếp tôi đòi
Rồng tiên khí phách còn đâu nữa
Con Lạc cháu Hồng hãi khiếp roi?

Còn đợi gì mà chưa liệng nó xuống cống
Cờ Phúc Kiến chứ nào phải cờ Việt Nam
Còn chờ gì mà chưa giải tán cái đảng
Nguồn gốc của bao gian trá lọc lừa

Theo giặc làm chi ố tiên linh
Rước voi dày tổ? Nó! Ba Đình!
Bàn tay nhuốm máu người vô tội
Xú nhục muôn đời Hồ Cáo Minh!

Đứng lên, đứng lên, vùng đứng lên
Dẹp cờ, dẹp đảng, dẹp chủ nghĩa
Toàn dân toàn quân cả trong ngoài
Một cánh tay vung triệu cánh vẫy

Tám mươi tám năm đã quá đủ
Bốn mươi ba năm thừa tỉnh ngộ
Thủ phạm: Cộng sản! Rõ rành rành!
Chờ chi không đạp nó xuống hố! (4/2018)
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com