<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh

Thơ Đố Thời Cộng Sản
Đứa nào nằm thối Ba Đình
Mặt tô phấn sáp chình ình khó coi
Ruột gan phủ tạng bọ giòi
Tàn dân hại nước để đời tiếng nhơ? (1)

Đứa nào khét tiếng côn đồ
Bàn tay nhuốm máu tô cờ Cộng tanh
Đốt Trường Sơn nướng thiêu dân
Dựa hơi Trung Cộng bám quần Liên Xô? (2)

Đứa nào tục đặng xuân khu
Cải cách ruộng đất chẳng trừ mẹ cha
Vong ân bội nghĩa xấu xa

Cúi đầu vọng ngoại thờ ma giặc Tàu? (3)

Đứa nào mồm vẩu tai trâu
Ký công hàm để đưa đầu chịu phang
Lụy phương Bắc nhượng biển vàng
Mất luôn cả đảo giang san quê mình? (4)

Đứa nào dấy cuộc đao binh
Đầu lâu xương trắng bãi bình địa vun
Nhục thay đại tướng về cùn
Cầm quần em, chị, tủn mun kiếp già? (5)

Đứa nào hoạn lợn nghiệp gia
Không lo chăm chút bỏ nhà đi hoang
Đã vô học lại ác tham
Dẫn đầu một đám cộng gian quy Tàu? (6)

Đứa nào đứt thọ hại nhau
Gian thần đệ nhất truyền lâu tiếng đời
Hòa đàm trở mặt như chơi
Miền Nam máu, lệ, xương phơi cũng vì? (7)

Đứa nào hải đảo biên thuỳ
Lệnh quân bất động, đứng quỳ làm bia
Mặc cho giặc Hán bắn, lia
Gạc-Ma tiếng nhục, mặt kia vẫn dầy? (8)

Đứa nào thơ thối còn đây
Mẹ cha không khóc, khóc bầy cộng Xô
Lê-nin chết, vái lạy mồ
Sít-ta-lin ngỏm, ô hô! Vật mình? (9)

Đứa nào tên chẳng còn linh
Thành Đô cúi rạp, nạp mình Bắc phương
Kim cô xiết chặt hết đường
Giấu tay mật ước, bán nhường biển sông? (10)

Đứa nào ăn nói chửa thông
Hỗn danh tổng lú còn trông mong gì
Nhiệm kỳ hết, cứ ngồi lì
Đảng mà chưa tịch ta thì làm vua? (11)

Đứa nào tuyên bố như đùa
Dân mà ghét Chệt tôi chưa yên lòng
Nhờ ông đại tướng quốc phòng
Việt Nam sắp được nối dòng đuôi sam? (12)

Đứa Cộng nào cũng gian tham
Tam vô chủ nghĩa một đàn như nhau
Bắc Kinh bái nguyện chư hầu
Ấm thân bán nước cúi đầu chìa tay (13)


Câu trả lời:

(1) Những sự thật không thể chối bỏ về Hồ Chí Minh - Dân làm báo

- Phần 1

- Phần 2

- Phần 3

- Phần 4

- Phần 5

- Phần 6

- Phần 7

- Phần 8

- Phần 9

- Phần 10

- Phần 11

- Phần 12

- Phần 13

- Phần 14

- Phần 15


(2) Những sự thật cần phải biết (phần 6) - Lê Duẩn: Kẻ đồng mưu với Hồ Chí Minh tàn sát nhân dân Mậu Thân 1968

Những sự thật cần phải biết (phần 7): Lê Duẩn và sự tàn ác với quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa.

(3) Những sự thật cần phải biết (phần 14) - Trường Chính - Kẻ vong bản

(4) Những sự thật cần phải biết (phần 18) - Tội ác của Phạm Văn Đồng

(5) Những sự thật cần phải biết (phần 19) - Sự thật về Võ Nguyên Giáp

(6) Những sự thật cần phải biết (Phần 26) - Đỗ Mười cộng sản

(7) Những sự thật cần phải biết (Phần 22) - Tội đồ Lê Đức Thọ

(8) Những sự thật cần phải biết - (Phần 25) - Lê Đức Anh - Kẻ bán nước

Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh tố cáo Lê Đức Anh 'phản quốc' trong trận Gạc Ma

(9) Ca ngợi giết đồng bào là 'phát triển nền văn hóa dân tộc'!?

(10) Những sự thật cần phải biết (Phần 27): Nguyễn Văn Linh – Một trong những ông trùm bán nước

(11) Những sự thật cần phải biết (Phần 37): Trọng Lú- Thái thú cho giặc

(12) Những sự thật cần phải biết (Phần 33): Nô tài cho giặc - Phùng Quang Thanh

(13) Những sự thật cần phải biết - (Phần 30) - Bằng chứng bán nước toàn diện của cộng sản Việt Nam
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com