<BGSOUND src="Nhac Chi Toi.mp3"> Le Dinh

Thơ Đố
Bài Thơ Đố Về Các Loại Lá01. Lá gì không thiếu không thừa?

02. Lá gì pha nước mời đưa khách dùng?

03. Lá gì làm thạch mau đông. Xanh trong như ngọc mát lòng nắng trưa?

04. Lá gì để nấu canh chua?

05. Lá gì che rợp sân chùa bóng râm?

06. Lá gì dùng gói bánh chưng?

07. Lá gì bánh tét cuộn bung no tròn?

08. Lá gì bé bé con con. Cây cao hoa đỏ hè ròn tiếng ve?

09. Lá gì thơm nức nồi chè?

10. Lá gì ép tập chẳng nghe học bài?

11. Lá gì ảo não không sai? (1)

12. Lá gì làm nón mảnh mai dịu dàng?

13. Lá gì Lưu, Nguyễn hai chàng. Thiên thai rắc lối lần sang non Bồng?

14. Lá gì em muốn làm chồng. Tìm về cho chị chờ trông tháng ngày? (2)

15. Lá gì vị nếm cay cay. Têm cùng vôi sống cau bày bổ ba?

16. Lá gì anh lợp mái nhà?

17. Lá gì cô hái rải ra nuôi tằm?

18. Lá gì xanh mãi quanh năm?

19. Lá gì đỏ rực thu, đông lạnh về?

20. Lá gì mắt đẹp người mê?

21. Lá gì cong vút khỏi chê lông mày?

22. Lá gì làm bánh đen thay?

23. Lá gì cuốn thịt nướng bày đĩa thơm?

24. Lá gì to bản mặt trơn. Thức ăn gói ghém đẹp hơn bao bì?

25. Lá gì thum thủm mới kỳ. Chữa bịnh tháo dạ tức thì khỏi luôn?

26. Lá gì ai có lại buồn. Năng tập thể dục cho thuôn thân hình?

27. Lá gì trong ngực tài tình. Cung cấp dưỡng khí giúp mình sống dai?

28. Lá gì trong bụng không sai. Lọc bớt chất độc ra ngoài châu thân?

29. Lá gì vốn của táo quân. Hăm ba tháng Chạp vừa cầm vừa tâu?

30. Lá gì qua lại năm châu. Giúp người trao đổi nhiều câu tâm tình?

31. Lá gì bạn trẻ hay binh. Môn chơi "xập xám" có hình rô, cơ?

32. Lá gì thầy bói bấm giờ. Tính được vận hạn sáng, mờ, kiết, hung?

33. Lá gì thầy pháp ưa dùng. Vẽ rồng vẽ rắn yểm vùng quỷ ma?

34. Lá gì hồn nước non nhà. Công dân tôn trọng xông pha giữ gìn?

35. Lá gì người thích đi tìm. Có bốn số 9 vững tin mua vào?

36. Lá gì nhuộm tóc đẹp sao?

37. Lá gì bọc gió thuyền ào nhấp nhô?

38. Lá gì cung nữ đề thơ. Thả theo dòng nước ai ngờ nên duyên? (3)

39. Lá gì bầu cử đi liền?

40. Lá gì xin việc phải điền từng trang?

41. Lá gì che chở cho chàng. Xông pha chiến trận đỡ hàng đạn, tên?

42. Lá gì gây nghiện chẳng nên. Dẫu hút hay chích người bên chê cười?

43. Lá gì độc lắm ai ơi. Gọi "đoạn trường thảo" cấp thời tránh xa?Ghi chú:

(1) Cũng là tên một vở kịch
(2) Tên một bài hát
(3) Đây là một điển cố

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com