<BGSOUND src="Nhac Chi Toi.mp3"> Le Dinh

Thơ Đố
Về Các Loại GàThế gian có lắm loại gà
Tết ta Đinh Dậu dần dà đến nơi
Đố vui cóp nhặt mấy lời
Tao nhân mặc khách xin mời ghé thăm
Gà gì tốt mã bộ lông (1)
Dài hơi lớn tiếng hừng đông gáy giòn?
Gà gì cục tác lon ton (2)
Siêng năng sản xuất trái tròn tròn vui?
Gà gì đen thủi đen thui? (3)
Gà gì thuốc bắc tiềm mời em ăn? (4)
Gà gì nhỏ tướng mà lanh? (5)
Gà gì to xác hay giành phần hơn? (6)
Gà gì thái giám tủi hờn (7)

Nuôi cho béo đẹp cúng cơm có ngày?
Gà gì chưng ở sạp, quầy (8)
Trẻ con mua để chơi bày trung thu?
Gà gì bị tiếng hơi ngu (9)
Như trai mới lớn lù ngù vô tâm?
Gà gì ở chốn sơn lâm (10)
Sống đời hoang dã tự thân rất tài?
Gà gì khoẻ mạnh đẹp oai (11)
Biểu tượng nước Pháp không ai không nhìn?
Gà gì giáp mặt đá liền (12)
Quần nhau tan tác người xem reo hò?
Gà gì có mẹ chăm lo (13)
Bắt sâu bới đất bụng no rúc nằm?
Gà gì bé giống đẻ chăm (14)
Điều kiện nuôi dễ thức ăn không cầu?
Gà gì đến tự bên Tàu? (15)
Gà gì gốc tận Mỹ châu to kềnh? (16)
Gà gì không mặc áo quần? (17)

Gà gì ướt sũng run cầm cập run? (18)
Gà gì xớn xác cuống cuồng (19)
Đụng tên sát thủ suýt đường mạng vong?
Gà gì chấm nước mắm trong (20)
Lá chanh xắt nhuyễn người mong nếm mùi?
Gà gì thịt chắc thăn đùi (21)
Vì được chạy nhẩy tới lui sân rào?
Gà gì mắt kém tội sao (22)
Chẳng chịu mang kính nhìn đâu cũng nhoè?
Gà gì giấu kỹ không khoe (23)
Chữ viết nguệch ngoạc xấu e thầy rầy?
Gà gì chết bệnh buồn thay? (24)
Gà gì ăn quẩn cối xay tật nguyền? (25)
Gà gì nghẹn họng không yên (26)
Nuốt không trôi, nhả cũng phiền không ra?
Gà gì không cửa không nhà (27)
Đi cùng "mèo mả" người ta chê cười?
Gà gì đựng thức ăn tươi (28)
Cơm canh thịt cá cho người no nê?
Gà gì nghe đến là mê (29)
Kho tàng trong bụng mua về giàu to?

Ghi chú:

Mỗi câu trả lời cần có chữ “Gà” đứng đầu.
Câu đố số (28) không liên quan gì đến con gà, các câu khác thì có.
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com