<BGSOUND src="Nhac Chi Toi.mp3"> Le DinhTìm Đâu
Thuở Mắt Môi CườiƯớc gì còn ngày vui ấy
Cho dù sau đó Lập Đông
Ước gì một lần thấy mặt
Cho dù đời thành hư không

Mùa Xuân em khoe áo mới
Trên cao bướm liệng chao vòng
Nắng vờn lung linh hoa nội
Líu lo chim hót ngoài song

Mùa Hạ bừng khơi mắt biếc
Tay tiên khoắng nước sen hồ
Cỏ xanh đùa mơn gió mát
Ươm màu chớm nụ tình mơ

Thu sang cúc vàng đan lối
Đường chiều sỏi rẽ chân êm
Áo bay cho chàng trông vợi
Tóc ai xoải gió mơn mềm

Chiều Đông ngõ sầu hun hút
Người đi để xác lá rơi
Dáng xưa bây giờ ảo ảnh
Bay đi biệt cánh chim trờiBay luôn về miền vô định
Sao người vẫn ngự hồn tôi
Sao đêm cháy lòng thổn thức
Tìm đâu thuở mắt môi cười

Ước gì về thời gian ấy
Cho dù trời đã Lập Đông
Ước gì đời chưa dâu bể
Lang thang nhặt những cánh hồng
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com