<BGSOUND src="Nhac Chi Toi.mp3"> Le Dinh

Vẩn vơ vơ vẩn
Con le le lè xè ruộng bắp
Con vịt bầu lắt xắt bờ kênh
Nhà em thị xã Trà Vinh
Có vườn cây trái có kinh tưới màu
Cò bay thẳng cánh ruộng sâu
Đường đi rẽ một nhịp cầu bắc ngang...

Mời anh quá bộ ghé sang
Dừa tươi em... chặt!, vịt ngan em... tiềm!

Dừa Trà Vinh mềm cùi ngọt nước
Gái Trà Vinh mắt ướt long lanh
Thương anh em đâu ngại túp lều tranh
Phải duyên chồng vợ xin thuận thành lứa đôi

Anh về thưa với mẹ cha
Cưới em dễ lắm chỉ ba mâm trầu
Thêm đôi áo gối riềm châu
Đính ngọc long phụng bắc cầu vu quy

Anh thương em thì ráng thương cho trót
Đừng có thương phần đầu rồi bỏ sót phần đuôi
Ba đồng một chục cau tươi
Thương sao cho trọn kẻo người cười chê

Làm trai cho đáng nên câu
Phu thê nghĩa trọng tình sâu giữ lời...
Ai khoe nhan sắc mặc người
Anh đây chỉ nhớ... mắt miệng cười của em

Gió chiều thổi lá me bay
Nhớ xưa hai đứa cầm tay nhau về
Đêm nao má áp môi kề
Bây giờ hai nẻo đường quê không nhìn
Bảo rằng ai nỡ ép duyên
Mà đem trăng khuyết hoen viền gối thêu
Tình đây vẫn nhớ nhung yêu
Người ơi, sao vội sáng chiều thay tên?

Bắc thang lên hỏi ông trời
Yêu người ta có được lời hay chăng?
Sao con đôi mắt thâm quầng
Bao đêm thức trắng uổng công nhớ nàng
Tình bao giờ mới đầy trang
Duyên bao giờ mới phượng loan vui vầy?
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com