<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le DinhXuống đường!
Nhất quyết xuống đường!

Xuống đường! Nhất quyết xuống đường!
Mùng 2 tháng 9 xuống đường toàn dân
Tổng biểu tình, tổng ra quân
Đả đảo cộng sản chẳng chần chờ chi
Giang sơn tổ quốc lâm nguy
Ba Đình bán nước đã thì mười mươi
Đồng bào ơi! Đồng bào ơi!
Rủ nhau tháng 9 mùng 2 hội về
Từ thành thị đến thôn quê
Khẩu hiệu tranh đấu nhất tề hô vang
Nhớ mang mũ cứng, khẩu trang
Kiếng đen, nước lọc, tấm quàng hộ thân
Bột cay, thuốc xịt luôn cầm
Phòng khi chống trả gian quân kịp thời
Khuỷu tay, đầu gối bọc nhồi
Miếng che lót ngực, miếng bồi đệm lưng
Bảo nhau kết chặt hàng đông
Đừng cho địch tách ra từng người riêng
Lỡ ai bị đánh bị khiêng
Những người quanh đó phải liền xúm vô
Cùng nhau áp đảo côn đồ
Giải vây cho bạn, cứu bồ thật nhanh
Vững vàng lúc thủ lúc công
Tuỳ cơ ứng biến khi xông khi lùi
Đề cao cảnh giác không rời
Kịp ngay vạch mặt cò mồi côn quang
Trà trộn, sinh sự, xúi càn
Làm cho hỗn loạn hoang mang phe mình
Bất bạo động giữ nghiêm minh
Nhưng luôn dũng mãnh tinh thần ngút cao
Bước chân như sóng cuộn trào
Niềm tin khí thế ào ào triều dâng
Phen này nhất định không lầm
Phen này nhất định hôn quân tiêu đời
Đi biểu tình đồng bào ơi!
Bao năm đói khổ đứng ngồi chẳng yên
Vì đâu tổ quốc truân chuyên?
Vì đâu Việt cộng cướp quyền dân ta?
Vì đâu mất đất mất nhà?
Vì đâu Hán cộng vào ra mặc tình?
Vì đâu nhà cán to đình?
Vì đâu con cán du sinh nước ngoài?
Vì đâu xả độc công khai?
Vì đâu lũ lụt còn hoài mỗi năm?
Vì đâu nhốt người đấu tranh?
Vì đâu tiếng nói lương tâm bị trù?
Vì đâu đánh cả thầy tu?
Vì đâu linh mục cũng tù thâm niên?
Vì đâu xã tắc ngả nghiêng?
Vì đâu thánh thất chùa chiền tan hoang?
Vì đâu đói rét lầm than?
Vì đâu gái Việt lân bang giang hồ?
Vì đâu trai Việt lao nô?
Vì đâu trẻ Việt xô bồ rác bươi?
Vì đâu tắt ngấm nụ cười?
Vì đâu khiêm hạ ra người cô đơn?
Vì đâu luân lý phai son?
Vì đâu đạo đức chẳng tròn gương treo?
Vì đâu tiếng Việt bỗng nghèo?
Vì đâu sử Việt soạn theo sách Tàu?
Vì đâu hàng độc hại nhau?
Vì đâu kinh tế ngập đầu nợ công?
Vì đâu tham nhũng đầy đồng?
Vì đâu giáo dục viển vông thụt lùi?
Vì đâu trộm cắp khắp nơi?
Vì đâu quốc tế kêu trời, tránh xa?
Vì đâu, đâu nữa, đâu ngoa
Đích danh thủ phạm chính là tam vô
Bán nước từ thuở ban sơ
Rước voi dày tổ, cáo Hồ đầu têu
Bao nhiêu tai hoạ thảy đều
Do loài cộng phỉ rắc gieo kinh hoàng
Bây giờ sử sắp sang trang
Lòng dân đã quyết sẵn sàng đứng lên
Biểu tình bền bỉ luân phiên
Đánh cho cộng sập đánh thêm Tàu nhào
Đồng bào ơi! Đuốc giơ cao
Mạnh tay đốt sạch cờ sao ba miền!
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com