<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh‏‏‏‏‏‏ Lời Kinh Ngày Phật Đản
‏‏‏‏‏‏ Mỗi năm mừng đón Phật ra đời
Nghi ngút trầm hương tỏa khắp nơi
Phật tử gối quỳ đồng sám tụng
Kinh Mừng Khánh Đản vọng vang lời

Tấu khúc chào mừng Đức Thích Ca
Nhẹ nhàng nhạc trỗi vọng lan xa
Gia Đình Phật Tử đồng quỳ kính
Dâng đóa hoa thơm đến Phật Đà

Khánh Đản năm nay đón tại gia
Bày mâm hoa quả kính Cha Già
Một mình sám hối và trì niệm
Hòa với chuông ngân mõ vọng khuya

Ánh rằm vằng vặc sáng lung linh
Soi chiếu tâm can kẻ vô minh
Tạo ra nghiệp chướng đời trần thế
Cho đến khi nao mới thái bình?!

Nguyện cầu đại lực đại từ bi
Ánh sáng Chân Như tỏ lối đi
Cứu thoát muôn loài ra bể khổ
Đạo Vàng dẫn dắt lối quay vềHôm nay Phật đã về đây
Kinh Mừng Khánh Đản - Ô hay sao buồn!
Một mình chào đón Thế Tôn
Không được đi đến thiền môn cúng dường
Tâm thành gửi đám mây hương
Nguyện mong Tam Thế Mười Phương chứng lòng
Trót sinh vào chốn hư không
Bồ đề tâm nguyện vun trồng tinh chuyên. (Phật Đản 2020)
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com