<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh


Strasbourg, Pháp

Giáo dục kiểu mới:
Tròn, Vuông, Tam GiácCô giáo chỉ hình tròn, vuông, tam giác
Dạy các em học thuộc hai câu thơ
Ca ngợi Bác Hồ thì đọc ngon ơ
Nhưng Cha chỉ chữ em không biết đọc

Bé lớp một chẳng đánh vần vẫn trúng
Dù hình vuông tròn méo cũng đọc thông
Chỉ bằng ký hiệu bé đã nằm lòng
Những bài thơ viết trong hang Pắc Bó

Đảng Cộng Sản Việt Nam cũng từ đó
Là cái nôi nuôi dưỡng những tội đồ
Chỗ trú ẩn của kẻ mang họ Hồ
Đã có công khai sinh cách mạng đỏ

Kể từ nay dạy con ôi chao khó!
Từ ông bà , chú, bác đến mẹ cha
Đại gia đình sống chung một mái nhà
Như mù chữ khi nghe con trẻ đọc

Thương cho các em khi ôn bài học
Bị phụ huynh la mắng thật là oan
Cải cách giáo dục như thể mở màn
Hướng trẻ Việt Nam sau này như két

Thủa phong kiến học sinh đều như vẹt
Phải thuộc làu kinh sử mới đi thi
Nhưng may mắn xã hội vẫn duy trì
Lấy đạo đức thánh hiền làm căn bản

Còn bây chừ theo cách nhìn của Đảng
Dân Trí cao Đức tốt khó trị hơn
Chi bằng triệt dần chẳng để chúng khôn
Giáo dục cải cách đi từ lớp Một

Nếu các phụ huynh thay vì hoảng hốt
Chín chục triệu người chung một tấc lòng
Hãy đến nhà trường phản đối Nói KHÔNG!!!
Thử hỏi Đảng có dám trái lòng dân chúng?!

Nhà và trường khiến các con lúng túng
Cô giáo phải theo cách dạy đưa ra
Còn cha mẹ thì phản đối hét la
Tội con trẻ biết đâu là Sai - Đúng!Đôi dòng suy nghĩ viết ra
Mong sao nước Việt chúng ta thoát nàn
Những kẻ lãnh đạo tham quan
Xin mong thức tỉnh đừng gàn mà nguy
Trên tắc trách dưới sẽ khi
Toàn dân nổi dậy suy vi nước nhà
Lạy trời bão nổi can qua
Cộng Sản thất thế dân ta yên lành.

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com