<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh


Strasbourg, Pháp
Ngọn Lửa Lạc Hồng

. Tặng các bạn trẻ Việt Nam

Để bảo vệ giải non sông gấm vóc
Cần những bàn tay trí óc thanh niên
Ngọn lửa Lạc Hồng vẫn mãi triền miên
Âm ỷ cháy trong trái tim yêu nước

Thế hệ chúng ta đã từng xuôi ngược
Bôn ba đi tìm hai chữ Tự Do
Khắp năm châu màu sắc của lá cờ
Vàng ba sọc đỏ vẫn ngời trong gió

Kẻ đã khiến dân tộc mình khốn khó
Là tội đồ sử sách sẽ ghi tên
Cộng sản Việt Nam tàn ác ươn hèn
Dâng nước ta cho kẻ thù phương Bắc

Những dân nghèo dù tay không tấc sắc
Vẫn hiên ngang chống chọi cho tới cùng
Tinh thần bất khuất ý chí kiêu hùng
Quyết xả thân đồng một lòng chống giặc

Các bạn thanh niên cất cao tiếng hát
Kêu gọi bốn phương đoàn kết chung lòng
Giữ gìn bảo vệ mảnh đất cha ông
Xứng danh con cháu Tiên Rồng Nam Việt !!!

Trong lịch sử bao anh hùng tuẩn tiết
Thà hy sinh mạng giữ đất vẹn toàn
Ngày hôm nay Đảng Cộng Sản Việt gian
Đem đất nước dâng không cho Trung cộng

Hỡi ôi, mắt ta dòng lệ nóng
Từ trong tim đọng trên viền mi
Tấc dạ đang cuộn cuồn dậy sóng
Nhưng sức tàn chỉ có vần thi !!!

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com