<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh


Strasbourg, Pháp

Niềm trăn trởNghe cha mắng con lòng tôi chua xót
Người hiền lành nay bỗng hóa hung thần
Nền giáo dục mới làm khổ nhân dân
Con tội tình gì mà Cha nỡ mắng

Lệ hay máu làm đôi môi mặn đắng
Tương lai con trẻ rồi sẽ ra sao?
Này Cha ơi, hãy bình tĩnh đi nào
Đừng nạt làm bé sợ... đau lòng lắm!!!

Cải cách giáo dục đã hằn sâu đậm
Trong lòng dân thêm những hờn căm
Thượng đế hỡi... có hay chăng việc làm
Của một bè lũ gian tham ngu dốt ???!!!

Trái tim tôi như bị ai thắt cột
Khó thở vô cùng trước họa diệt vong
Ngôn ngữ mất liệu đất nước còn không?
Niềm trăn trở xoáy lòng đau quặn thắt.Buồn thay tiếng của Cha Ông
Hàng ngàn năm trước sẽ không còn dùng
Năm châu cách trở nghìn trùng
Bầy chim Lạc Việt thôi cùng tiếng kêu.

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com