<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh


Strasbourg, Pháp


* Xin phép đổi vận từ CƯỜI (bia cười, ngẫm nghĩ cười)
thành VỜI (tuyệt vời) cho bài thơ được liên hoàn ý đẹp hơn.

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com