<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh

‏‏‏‏‏‏ ĐỘC ẨM
‏‏‏‏‏‏ Quạnh hiu độc ẩm, cũng thôi
Tri âm thiếu vắng biết mời ai đâu
Cuộc đời bỗng chốc biển dâu
Hỏi người tri kỷ, ở đâu bây giờ?

Một mình uống một mình mơ
Mơ trong giấc ngủ mơ…mờ mắt trông
Trông gần chỉ thấy mông lung
Nhìn xa lại thấy bung xung cuộc đời…

Nâng ly nhấp đỡ khô môi
Giọng khàn gọi mãi chẳng lời hồi âm!
Thế nhân sao nỡ vô tâm
Kia kìa nòi giống đã gần mất chân

Kêu xa rồi lại kêu gần
Kêu khàn giọng gọi…khan dần giọng kêu
Tiếng kêu vất vưởng lêu bêu
Rơi vào khoảng trống như trêu cợt mình

Hỏi ai tỉnh hỏi ai tinh
Hỏi người yêu nước có tình yêu dân?
Mà sao lại cứ tần ngần
Phải nhanh lên chứ, hiến thân cho đời

Có hay Tổ Quốc gọi mời
Cứu nguy dân tộc nhất thời đứng lên?!!
Chung lưng đấu cật chớ quên
Ngăn phường xâm lược, diệt quân nội thù!

Để mong nòi giống ngàn thu
Khỏi mang tiếng nhục, rước thù xâm lăng
Nước đang bị bẩn rõ ràng
Lấy gì mà rửa Nước cần sạch đây?

Chỉ bằng máu phải rửa ngay
Mới hòng sạch vết nhục này mà thôi
Hỡi đồng bào hãy cùng tôi
Ta thề lấy máu tô bồi quốc gia

Cùng nhau giành lại Sơn Hà
Đuổi quân nội gián Nước ta thái bình!(Một buổi chiều rất buồn)Free Web Template Provided by A Free Web Template.com