<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh
Thi sĩ Thy Lan Thảo sinh quán tại làng Tân Niên Trung, tỉnh Gò Công. Con út của một gia đình giáo chức có 6 anh chị em. Thời thơ bé: có đi học. Thời chinh chiến: có đi lính. Thời cộng sản: có ở tù. Anh đã trải qua 4 trại tù cộng sản: trại cải tạo Huyện Tây (Gò Công), Mỹ Phước Tây (Mỹ Tho), Hà Tây (Hà Sơn Bình), Nam Hà (Hà Nam Ninh). Rời khỏi trại Nam Hà ngày 29 tháng 6 năm 1983. Định cư tại Houston theo diện HO.14. Đã xuất bản các tác phẩm: Thơ Thy Lan Thảo (2003), Thơ in chung: Lai Láng Giòng Phù Sa (2001, Những đóa Hoa Nở Muộn (2002), 25 Năm Thi Ca Hải Ngoại (2003), Vết Khắc Nửa đời (2004), Chút Tình Chút ý (2005), Dấu Bước Chân đời (2007). Ray Rứt Chút Tình (2008), Vết Hằn Kỷ Niệm (2009), Nhớ Thương In Vết (2011).

ĐẤT NƯỚC RỒI ĐÂY!
Khắp cõi trời đất dân đen kêu khóc.
Cảnh cúi đầu hàng giặc nhục biết bao.
Lủ Việt gian quỳ lạy Vua Tàu
Dâng đất biển mua ghế ngồi vửng chắc.
Sao nuốt nhục để luồn cúi giặc.
Đổi yên thân vợ vét máu dân.
Cống hiến cho giặc dử hung tàn.
Không thương tiếc công cha ông gầy dựng. (Lam Thanh)
Dãy giang sơn dân đang toại hưởng
Là máu xương công sức tiền nhân
Bắc phương xâm lấn bao lần
Dân Nam đoàn kết đánh tan giặc thù
Thương trời Nam tháng tư đen tối
Cờ trắng bay đừng hỏi vì sao?
Dân quân nức nở nghẹn ngào
Lệnh vua hàng giặc nhục đau san hà!
Tay buông súng xót xa đỏ mắt
Nhìn cờ sao ruột thắt gan bào
Chiến trường đỏ máu chiến hào
Trách ai hèn nhục nỡ nào bỏ quân
Thân lính chiến có cần phải sống
Quyền sát sinh lủ Cộng hung tàn
Cơ đồ đất nước rã tan
Cầm quyền ngu dốt một đàn thú hoang

Vua Hùng gầy dựng giang san
Giặc Hồ bán nước ngoại bang khinh thường
Đảng Cộng Sản một phường vô học
Tâm thú hoang ác độc vô cùng
Dân tình sống cảnh lao lung
Cứu dân độ thế anh hùng tìm đâu?
Trai bây giờ khóai nhậu ăn chơi
Mắt không thấy cảnh đời tối tâm
Còn thân gái, bụi cát lầm
Tô son trát phấn bán, cầm tiết trinh
Cởi đồ khoe dáng hình gái Việt
Hàn, Tàu sờ xem thiệt, giả chân
Thương thay cho gái hồng quần
Vì nghèo nên phải đem thân đổi tiền

Dân bây giờ quá hiền an phận
Lo ăn chơi chẳng hận chẳng thù
Tiếc cho cờ gãy tháng tư
Dân Nam sống cảnh ngục tù thảm thương …
Họa thơ bên máy tiện


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com