<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh


Thi sĩ Thy Lan Thảo sinh quán tại làng Tân Niên Trung, tỉnh Gò Công. Con út của một gia đình giáo chức có 6 anh chị em. Thời thơ bé: có đi học. Thời chinh chiến: có đi lính. Thời cộng sản: có ở tù. Anh đã trải qua 4 trại tù cộng sản: trại cải tạo Huyện Tây (Gò Công), Mỹ Phước Tây (Mỹ Tho), Hà Tây (Hà Sơn Bình), Nam Hà (Hà Nam Ninh). Rời khỏi trại Nam Hà ngày 29 tháng 6 năm 1983. Định cư tại Houston theo diện HO.14. Đã xuất bản các tác phẩm: Thơ Thy Lan Thảo (2003), Thơ in chung: Lai Láng Giòng Phù Sa (2001, Những đóa Hoa Nở Muộn (2002), 25 Năm Thi Ca Hải Ngoại (2003), Vết Khắc Nửa đời (2004), Chút Tình Chút ý (2005), Dấu Bước Chân đời (2007). Ray Rứt Chút Tình (2008), Vết Hằn Kỷ Niệm (2009), Nhớ Thương In Vết (2011).
Khóc buồn thuơng nhớ
Em bỏ đi rồi, đi thật sao
Vĩnh biệt trần gian đến cõi nào?
Có biết chồng con em đau xót
Ngậm ngùi ở lại lệ tuôn trào...

Nhắm mắt yên xuôi hồn thanh thản
Không một lời từ giã trối trăn
Trên giường vẫn còn nguyên nhân dáng
Xác thân bỏ gởi lại cõi trần...

Em đi cho nhẹ nhàng thân xác
Đã chịu đớn đau mấy tháng dài
Em sống mà phần hồn đã chết
Chồng con lo lắng suốt đêm ngày...

Vẫn biết trong cảnh đời cõi tạm
Ai rồi cũng phải bỏ ra đi
Nơi đến trời quang hay u ám
Non bồng nước nhược hiểu đưọc gì.

Chỉ biết thâm tình còn ở lại
Nát lòng thương tiếc chuyện phân ly
Làm chồng ai khỏi lòng tê tái
Thảm lệ tuôn tràn tiễn bước đi.

Em đau vật vả gần 7 tháng
Anh thương lo lắng luôn cạnh kề
Buồn quá nhìn em xanh gầy guộc
Không nói cười, đau đớn thiếp mê...

Đứng trước bàn thờ nhìn di ảnh
Tiếng kinh tụng niệm A Di Đà
Anh khó ngăm cầm dòng lệ thảm
Thương khóc vợ hiền bỏ đi xa.

Cầu mong đức Phật ban ân phước
Độ linh hồn em sớm siêu sinh.Free Web Template Provided by A Free Web Template.com