<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh


Thi sĩ Thy Lan Thảo sinh quán tại làng Tân Niên Trung, tỉnh Gò Công. Con út của một gia đình giáo chức có 6 anh chị em. Thời thơ bé: có đi học. Thời chinh chiến: có đi lính. Thời cộng sản: có ở tù. Anh đã trải qua 4 trại tù cộng sản: trại cải tạo Huyện Tây (Gò Công), Mỹ Phước Tây (Mỹ Tho), Hà Tây (Hà Sơn Bình), Nam Hà (Hà Nam Ninh). Rời khỏi trại Nam Hà ngày 29 tháng 6 năm 1983. Định cư tại Houston theo diện HO.14. Đã xuất bản các tác phẩm: Thơ Thy Lan Thảo (2003), Thơ in chung: Lai Láng Giòng Phù Sa (2001, Những đóa Hoa Nở Muộn (2002), 25 Năm Thi Ca Hải Ngoại (2003), Vết Khắc Nửa đời (2004), Chút Tình Chút ý (2005), Dấu Bước Chân đời (2007). Ray Rứt Chút Tình (2008), Vết Hằn Kỷ Niệm (2009), Nhớ Thương In Vết (2011).
MẸ THƯƠNG DÂU MẸMẹ ơi con rối lòng lo lắng
Mấy tháng trời nay nát dạ tâm
Lo sợ buồn thương hầu tuyệt vọng
Cô đơn cam chịu sống lặng thầm...

Con biết tìm ai mà chia xẽ
Lòng con đau rối tợ tơ vò
Hồi đó tuổi thơ con bên Mẹ
Vui đời xuân trẻ chẳng buồn lo.

Bây giờ đất khách không thân thuộc
Tình thâm chỉ có nghĩa vợ chồng
Thủy siêng năng cần cù làm việc
Đâu ngờ lâm phải cảnh bão giông...

Tuổi tác con giờ đây xế bóng
Một thời tù tội sức giãm nhiều
Con mới nghỉ làm hôm Thủy bệnh
Ở nhà chăm sóc vợ thương yêu.

Nhưng mà Thủy bệnh trầm kha quá
Phải nằm bệnh viện mấy tháng nay
Bao nhiêu lo lắng luôn đè nặng
Thượng Đế buồn chi tạo cảnh nầy

Vợ con Mẹ đứng ra lo cưới
Con nào đâu đã biết đã quen
Nghe lời Mẹ kết duyên chồng vợ
Mấy mươi năm cùng sống ấm yên!

Con biết Mẹ thương con nhiều lắm
Thương dâu thương cháu biết bao tình
Thủy bây giờ bệnh đau thế đó
Mẹ hộ trì con khẩn cầu xin..

Con cầu xin Phật cầu xin Chúa
Đức Mẹ Maria Phật Quan Âm
Cứu cho Thủy qua cơn khổ nạn
Khẩn cầu van vái thật thành tâm...Free Web Template Provided by A Free Web Template.com