<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang Moc Sau He.mp3"> Le Dinh


Thi sĩ Thy Lan Thảo sinh quán tại làng Tân Niên Trung, tỉnh Gò Công. Con út của một gia đình giáo chức có 6 anh chị em. Thời thơ bé: có đi học. Thời chinh chiến: có đi lính. Thời cộng sản: có ở tù. Anh đã trải qua 4 trại tù cộng sản: trại cải tạo Huyện Tây (Gò Công), Mỹ Phước Tây (Mỹ Tho), Hà Tây (Hà Sơn Bình), Nam Hà (Hà Nam Ninh). Rời khỏi trại Nam Hà ngày 29 tháng 6 năm 1983. Định cư tại Houston theo diện HO.14. Đã xuất bản các tác phẩm: Thơ Thy Lan Thảo (2003), Thơ in chung: Lai Láng Giòng Phù Sa (2001, Những đóa Hoa Nở Muộn (2002), 25 Năm Thi Ca Hải Ngoại (2003), Vết Khắc Nửa đời (2004), Chút Tình Chút ý (2005), Dấu Bước Chân đời (2007). Ray Rứt Chút Tình (2008), Vết Hằn Kỷ Niệm (2009), Nhớ Thương In Vết (2011).


Lệnh tháng tư hận trào đỏ mắt
Tướng cầm quân hèn nhát thương thay
Ba quân chiến sĩ anh tài
Phải buông tay súng đắng cay muôn phần
Ban lệnh hàng đâu cần tới tướng
Tiếc thân trai dưới trướng vua hèn
Tháng tư mây phủ trời đen
Trận tiền buông súng ai khen bao giờ.?!
Tiếc một thời túi thơ tay súng
Bước quân hành oai dũng hiên ngang
Thẳng lưng đi giữa chiến trường
Lằn tên mũi đạn xem thường hiểm nguy
Giặc sinh Bắc vô nghì tàn bạo
Giống thú hoang gian xảo lưu manh
Cờ sao đỏ máu dân lành
Cờ vàng tơi tả đoạn đành lòng sao??
Rồi đòn thù đớn đau nhận chịu
Bước khổ sai ai hiểu cho tù
Tương lai mờ mịt âm u
Bao giờ trả được hận thù nầy đây
Bước ly hương ngày nầy khắc nhớ
Lũ Bắc thù man rợ khôn lường
Nắng tự do bước trên đường
Đầy hoa lắm bướm, đời thường đây sao?
Bước thời gian qua mau vèo vụt
Vẫy tay chào địa ngục trần gian
Qua rồi một thuở gian nan
Tuổi xuân nhìn lại muộn màng gió đông
Hoa tri kỷ giữa lòng rộ nở
Tình tri âm vẫn ngỡ là mơ
Giao tình xướng họa để thơ
Trăng thề ước hẹn thương chờ ngàn năm!!
Em Luzern xa xăm cách biệt
Anh Houston tha thiết nhớ thương
Núi sông dù có chia đường
Tình anh chỉ một má hường là em
Thơ anh viết trải niềm tâm sự
Tình em cho khắc giữ trong tim
Bầu trời có vạn sao đêm
Lòng anh yêu chỉ mình em trọn đời …!!
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com