<BGSOUND src="Nhac Chi Toi.mp3"> Le Dinh
Thi sĩ Thy Lan Thảo sinh quán tại làng Tân Niên Trung, tỉnh Gò Công. Con út của một gia đình giáo chức có 6 anh chị em. Thời thơ bé: có đi học. Thời chinh chiến: có đi lính. Thời cộng sản: có ở tù. Anh đã trải qua 4 trại tù cộng sản: trại cải tạo Huyện Tây (Gò Công), Mỹ Phước Tây (Mỹ Tho), Hà Tây (Hà Sơn Bình), Nam Hà (Hà Nam Ninh). Rời khỏi trại Nam Hà ngày 29 tháng 6 năm 1983. Định cư tại Houston theo diện HO.14. Đã xuất bản các tác phẩm: Thơ Thy Lan Thảo (2003), Thơ in chung: Lai Láng Giòng Phù Sa (2001, Những đóa Hoa Nở Muộn (2002), 25 Năm Thi Ca Hải Ngoại (2003), Vết Khắc Nửa đời (2004), Chút Tình Chút ý (2005), Dấu Bước Chân đời (2007). Ray Rứt Chút Tình (2008), Vết Hằn Kỷ Niệm (2009), Nhớ Thương In Vết (2011).Xót nhớ thương
Tháng 3 ngày đó xa xưa lắm
Nhưng giữa lòng ta vẫn mới tinh
Nỗi đau đời lính còn ghi đậm
Một thời sương gió bước điêu linh...

Tháng gợi buồn đau, năm dài nhất
Trong bước đời ta đã trải qua
Đã hèn chịu nhục. Là sự thật
Nước biển nào rửa hết xót xa...

Tháng 3 ta bước trên đường máu
Trước mặt, sau lưng xác chết đầy
Bên tai vang tiếng buồn ảo não
Quân dân hoảng loạn tội tình thay!!

Có phải ta về trên sạn đạo
Mà sao không thấy cấp chỉ huy?!
Chỉ thấy đạn thù như trấu vãy
Chỉ nghe tiếng khóc biệt sinh ly...

Tháng tư ai đứng như Từ Hải
Mắt đỏ trừng trừng lỏng tay gươm
Quân vương chẳng nghĩ điều phải trái
Tủi hờn lệ đỏ ửng máu tươm!

Tháng 5 ai ngủ say tròn giấc?
Sống chết dễ dàng như giỡn chơi
Những trang anh kiệt xưa gang mật
Giặc về xữ bắn để dọa đời!

Thấp thỏm đứng trên bờ vực thẳm
Thấy cạnh kề bóng dáng tử thần
Chiến cuộc tàn máu hồng vẫn đẫm
Cầm quyền một lũ thất nhân tâm...

Tháng 6 cá đóp mồi nhân đạo
Giặc thù hiễm độc thả dây câu
"Mang theo tiền đóng mười ngày gạo"
Rừng thiêng đất Bắc, tóc trắng đầu!

Tự dưng thấy xót lòng ray rứt
Mỗi năm nhìn lịch tháng 2, 3
Nếu lấy mệnh trời ra giải thích
Đành nén lòng đau khóc sơn hà!
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com