<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh


‏‏‏‏‏‏ Nhớ bạn ngày xưa

‏‏‏‏‏‏ Một chiều Hoa Đô mưa rơi lác đác
Gác trọ quê người, bên cốc rượu vang
Nhìn đái cốc tôi tìm về dĩ vãng
Nhớ chuyện ngày xưa thời ở quê nhà.

Trong mấy mươi năm phục vụ quốc gia
Tôi luân lạc khắp nẽo đường đất nước :
Từ Hậu Giang lên đến miền Sơn cước
Đà Lạt, Bình Dương, Bà Rịa, Vũng Tàu.
Gia Định, Sài Gòn, Komtum, Quảng Ngãi.

‏‏‏‏‏‏ Hai cuộc tiễn đưa tôi còn nhớ mãi :
Tôi từ Bà Rịa đổi đi Quảng Ngãi
Một phái đoàn công chức và thương gia
Đưa tôi tới ranh Bà Rịa - Biên Hòa
Cùng chia tay nhau, ngậm ngùi tạm biệt.

Quảng Ngãi nghèo, đất cày lên sỏi đá
Phong cảnh hữu tình, núi Bút, sông Trà.
Nơi tình người rất thấm thiết đậm đà
Tôi có thêm hai bạn hiền tri kỷ:
Giáo sư Hà Như Hy, người chung thủy
Trịnh Tiếu, một sĩ quan trẻ hiền lành.

‏‏‏‏‏‏ Ngày rời Quảng Ngãi về lại Sài Thành
Hai bạn tiễn tôi vô cùng buồn bã
Đứng trên tàu, tôi ngậm ngùi từ giã
Dưới sân ga, bạn bịn rịn tiễn đưa.

Sau ngày nước nhà tàn cơn khói lửa
Tôi bỏ quê hương, đất khách lưu vong
Nơi xứ người, những buổi chiều mưa
Tôi nghe lòng thương Nhớ Bạn Ngày Xưa


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com