<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh

TÌNH ĐÃ BAY XA
Cám ơn Minh Nguyệt đã cho đọc chuyện Hoàng Hạc Lâu, mà sau nầy nhiều nhà thơ, kể cả Thôi Hiệu, đã dùng chuyện lịch sử nầy sáng tác nhiều bài thơ rất hay. Cãm hứng bài viết nầy, Lão Mã Sơn xin thân tặng ACE mấy vầng thơ dưới đây, đọc để mua vui.


Tình đã bay xa, xa thật xa (1)
Mõi mòn chờ đợi mấy năm qua
Giãi giầu mưa nắng, gần hóa đá
Hình bóng người đi vẫn nhạt nhòa.

Tự hỏi mình, tình đã bay xa
Sao cứ ngồi đây chờ đợi mãi ?
Hoàng hạc bay xa không trở lại
Cổ lâu đứng đó đợi chờ ai?(1) Trích thơ của Tuyết Phan, ở Vương quốc Bĩ.Free Web Template Provided by A Free Web Template.com