<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh
‏‏‏‏‏‏
(*) Mãn Giác Thiền Sư, (1052-1096) tục danh Lý Thường, hiệu Sùng Tín Trưởng Lão. Sư là thầy dạy của Hoàng tử Cao Đức (sau lên làm Vua, tức là Lý Nhân Tông – 1072-1127) Tạp luận: Lẽ “vô thường” ý nghĩa thâm trầm của bài Kệ.

(1) Tuổi già; hết xuân chớ tưởng hết hoa; vẫn một bông hoa đẹp (hoa Nhân ái, hoa Từ bi, hoa Yêu thương ...) bừng nở trong lòng lão niên và giữa chúng sinh.

(2) gặp thời bất hạnh; hết xuân chớ tưởng hết hoa; vẫn một bông hoa hạnh phúc khác, tiềm ẩn bên mình, ta chưa ngộ ra đó thôi! - * Tựa đề bài Kệ là CÁO BỊNH, vậy chúng ta hãy ngẫm về thời hiện tại - nỗi bất hanh bởi bịnh Corona-Virus-Vũ-Hán...; và trong nỗi bất hạnh đó, Hạnh phúc nào sẽ là ”Đình tiền tạc dạ nhất chi mai” ?

* Lẽ vô thường trong cõi nhân sinh, Cái huyền bí của đất trời, biết bao điều vượt ngoài tầm trí suy diễn của con người ! - (Ngẫm thay, muôn sự tại Trời - Kiều ; Cái quay búng sẵn trên Trời, Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm ... Cung Oán )
quocbao_30@yahoo.com

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com