<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang Moc Sau He.mp3"> Le Dinh

NHỚ EMLại một đêm anh bồi hồi thao thức
Nhớ về em, sao nhớ quá em ơi!
Nhìn qua song bàng bạc ánh trăng soi
Trăng hẳn đã ru em vào hoa mộng

Có phải chúng mình nợ nhau cuộc sống
Nợ ân tình, nợ hai trái tim yêu
Ôi ! nợ nần nhau chừng đó qúa nhiều
Anh xin hiến trọn cuộc đời trang trải

Vẫn tự hỏi sao giữa dòng oan trái
Gặp và yêu tha thiết rất tình cờ
Chuyện chúng mình là chuyện thực hay mơ
Hay tái ngộ hồn Ngưu Lang Chức Nữ?

Vương mắc chỉ hồng tương lai qúa khứ
Duyên tinh khôi lạc bước xuống trần gian
Tình tự mãn khai trên cánh phong lan
Nở ngạc nhiên giữa rừng gìa u tịch

Ta chấp nhận mà không cần giải thích
Kinh sách nào đóng cửa trái tim đâu
Con sáo sang sông hà tất qua cầu
Rực rỡ tâm linh vùng trời hạnh phúc

Tung cánh thiên thần thoát vòng trần tục
Mình trao nhau say đắm ngọt môi hôn
Một vòng âm dương ở giữa càn khôn
Tình khúc nhiệm mầu vượt ngoài cung bực

Suốt một đêm anh bồi hồi thổn thức
Nhớ về em sao nhớ quá em ơi !
quocbao_30@yahoo.com

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com