<BGSOUND src="Nhac Giang Sinh 4.mp3"> Le Dinh


NOEL PHÁT DIỆM


Quê tôi Phát Diệm, vào mùa Noel,
Phú Vinh, Thượng Kiệm, rực rỡ ánh
Niềm vui tràn ngập đêm đen
Khởi từ hang đá Bê-Lem tầm thường
Đâu đây thơm ngát trầm hương
Như Tân, Hướng Đạo, Lưu Phương rộn ràng.

Bốn tuần Mùa Vọng,
Thống hối sẵn sàng
Chuẩn bị đón mừng hồng ân vĩ đại
Đã bao năm nhân loại đợi chờ
Tới ngày “Tin mừng Cứu Độ”,
Trời đất giao thoa.

Dòng sông Trì Chính hiền hòa,
Bốn nhịp Cầu Ngói dẫn qua Nhà Thờ
Uy nghi tượng Kitô Vua
Giang tay ban phước giữa hồ nước xanh
Từ hai cổng đá, vào Phương Đình
Mộ Cha Trần Lục ứng linh lạ thường.

Tới Vương Cung Thánh Đường Phát Diệm
Kiến trúc hài hòa Á Đông
Chót cao trên đỉnh tháp chuông
Ngôi sao Sinh Nhật dẫn đường ba Vua
Vài em mục tử dẫn chiên lừa
Tìm vào hang đá
Nơi Chúa Hài Đồng vừa giáng sinh.

Ngày xưa Noel Phát Diệm,
Khắp một vùng đèn nến lung linh
Thánh ca vang rộn Thiên Đình
Niềm vui hòa với lời kinh bồi hồi
“Sáng danh Thiên Chúa trên Trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm”.
quocbao_30@yahoo.com

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com