<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh


RICHMOND BÃO TUYẾT
. Bài thơ này được Nhà Thơ TQB sáng tác nhân ngày Bão Tuyết – Chủ Nhật, 09 tháng 12, 2018, tại Richmond. Đây là Thủ Phủ của Tiểu Bang Virginia, một nơi xưa nay rất ít bị tuyết phủ vào mùa Đông! Hình 1 là tòa nhà riêng của Nhà Thơ TQB, hình 2 là cảnh tuyết hiếm thấy tại Richmond!

Mịt mù ! mịt mù!… Tuyết! tuyết!!!
Mấy bữa rầy, thời tiết rét căm căm!
Mới tàn Thu và năm sắp hết năm
Trời đất chuyển mùa, thường nổi cơn bão dữ!

Tối thị “Bích Môn Thành”(*) hảo xứ
最 是 碧 門 城 好 處
Tuyệt thăng phong tuyết mãn thành đô
絕 勝 風 雪 滿 城 都

Họa thiên tai, mà cảnh đẹp như tô,
Cả trời đất, phủ áo nàng Bạch Tuyết
Bao ô uế cõi trần, bỗng nhiên biến hết
Hạ giới trắng tinh, như một cõi Bồng lai!

Bông tuyết đầy trời, tản mạn phất phơ bay,
Như sao sa, như Thiên Đàng hạ giới
Ôi, tuyệt diễm! bút thơ nào tả nổi
Cảnh thiên nhiên, tay Tạo Hóa vẽ vời!

Tuyết rơi… Tuyết vẫn rơi… rơi…
Cả thành phố Richmond, khắp nơi ngập tuyết!
Tuyết đẹp quá!… Đẹp não nùng da diết!!!
Tuyết còn rơi… Tuyết vẫn đang rơi…
quocbao_30@yahoo.com

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com