<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh

Tạ ơn Chúa Kitô
và Đức Mẹ Maria
Chắp tay ngước mặt lên trời
Con dâng Chúa, Mẹ muôn lời tạ ơn
Thân này tro bụi thành nhơn
Chìm trong bể khổ, tủi hờn đắng cay

Xác hồn còn có hôm nay
Nhiệm-mầu Cứu-độ, cao dày Hồng-ân
Vực sâu gục xuống mỗi lần
Có Lòng-Thương-Xót ân cần vực lên

Tạ ơn Thánh-Mẫu dịu hiền
Mẹ Hằng-Cứu-Giúp bình yên trọn đời
Chắp tay ngước mặt lên trời
Con dâng Chúa, Mẹ muôn lời tạ ơn.
quocbao_30@yahoo.com

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com