<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh

TAM ĐA RICHMONDP. Long - H. Văn - Q. Bảo


Tha phương, rũ áo phong trần,
Chúng tôi trụ tại Richmond, đất lành,
Phú Long, Quốc Bảo, Hoa Văn
Dĩ văn hội hữu, họp thành “Tam Đa”.

Một đa: cùng cỡ tuổi già
Đều trên tám bó, xem ra lão làng!
Hai đa: cùng bạn chiến trường
Thuở xưa, lính trận, tiền phương diệt thù
Ba đa: dĩ nghiệp văn thơ
Đi mây, về gió… mộng mơ tối ngày!

Phú Long “nửa chừng” tỉnh say,
Hoa Văn “tình trẻ mãi” nay chưa già
Quốc Bảo “lênh đênh nhớ nhà”
Bác Phạm Văn Tuấn, thương mà đặt tên (*)

Dễ gì gặp được “Bạn Hiền”!
Đã tình Tri Kỷ, lại duyên Văn Đàn
Nhân sinh hữu khởi hữu tàn
Thơ Văn cứ vậy, viết tràn cung mây!

Kể gì dở!… kể gì hay!...
Tam Đa còn sống một ngày… còn Thơ!
Vẫn lênh đênh, chằng bến bờ!
Tình còn trẻ mãi. Giấc mơ nửa chừng!
Ghi chú:

(*) Biệt Danh của Tam Đa Thi Sĩ Richmond - Email ngày 02 Sep. 2018. của Tuan Pham tuanpham1387@hotmail.com

- Công việc đặt “biệt danh” cho các Thi Sĩ thân mến của chúng ta rất dễ bị “hiểu lầm” và có thể làm buồn lòng Tác Giả, nhưng tôi vẫn “mạo hiểm” đặt tên riêng cho:

- Nhà Thơ Nguyễn Phú Long = Thi Sĩ “Nửa Chừng” (Half and Half Poet).

- Nhà Thơ Hoa Văn = Thi Sĩ “Tình còn Trẻ mãi chưa Già” (Young Love Forever Poet).

- Nhà Thơ Trần Quốc Bảo = Thi Sĩ “Lênh Đênh Nhớ Cố Hương” (Nostalgic Drifting Poet).

Quý Vị nào giỏi Anh Văn, xin sửa dùm tôi các biệt danh tiếng Anh kể trên, tôi xin Đa Tạ. (Thân mến, PvTuan).
quocbao_30@yahoo.com

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com